Hà Nội yêu cầu sử dụng đèn LED trong chiếu sáng công cộng

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng vừa ký văn bản gửi các sở, ngành và Ban quản lý các dự án trọng điểm, Ban quản lý các khu công nghiệp… UBND các quận, huyện, thị xã yêu cầu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (đèn LED) trong hệ thống chiếu sáng công cộng của thành phố.

Theo đó, thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố năm 2016, UBND TP Hà Nội yêu cầu: Đối với các dự án lắp đặt mới hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn, bao gồm các dự án độc lập hoặc các hạng mục chiếu sáng công cộng nằm trong dự án xây dựng, cải tạo đường giao thông, khu đô thị được duyệt năm 2015 và 2016 chưa triển khai thi công các sở, ban quản lý, UBND các quận, huyện, thị xã rà soát các dự án được giao làm chủ đầu tư, nếu trong thiết kế vẫn sử dụng nguồn sáng truyền thống (đèn sợi đốt halogen, SON, MAIH, compact huỳnh quang…) thì phải chuyển sang nguồn sáng tiết kiệm năng lượng (đèn LED).

Đối với công tác duy tu, duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng: UBND TP yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Giao thông- Vận tải, UBND các quận, huyện, thị xã ưu tiên sử dụng nguồn sáng tiết kiệm năng lượng để thay thế đối với các tuyến phố, khu vực có hệ thống chiếu sáng đã xuống cấp; chỉ sử dụng nguồn sáng truyền thống loại tiết kiệm năng lượng khi thay lẻ đèn bị cháy, hỏng; tuyệt đối không sử dụng bóng đèn sợi đốt và halogen trong hệ thống chiếu sáng công cộng.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, hướng dẫn các chủ đầu tư lắp đặt, sử dụng các loại đèn LED đảm bảo chất lượng, có kinh phí đầu tư hợp lý để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chiếu sáng và giảm điện năng tiêu thụ trong quá trình lập các dự án đầu tư xây dựng công trình, cải tạo chỉnh trang, duy tu, duy trì trên địa bàn thành phố có liên quan đến hệ thống chiếu sáng công cộng; tổ chức lập và thực hiện các biện pháp cần thiết để tiết kiệm năng lượng cho hệ thống chiếu sáng công cộng của thành phố.

 


  • 21/04/2016 02:58
  • Thành Trung