Hà Nội thí điểm lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà trên mái chợ Đồng Xuân

Mới đây, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 9/2/2021 về việc phê duyệt Dự án Năng lượng mặt trời quận Hoàn Kiếm; Dự án thí điểm sử dụng năng lượng mặt trời trên mái chợ Đồng Xuân.

Ảnh minh họa.

Dự án do Công ty TNHH phi lợi nhuận Engagement Global gGmbH/Trung tâm dịch vụ các địa phương trong một thế giới (SKEW) tài trợ.

Dự án gồm các nội dung chủ yếu, nâng cao năng lực và kỹ năng cho cán bộ, nhân viên của quận Hoàn Kiếm - đơn vị vận hành Dự án sử dụng năng lượng tái tạo, vận hành và quản lý sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời, bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng sạch...

Dự kiến tổng số tấm pin lắp đặt trên mái khu chợ Đồng Xuân là 600 tấm (chiếm 18% tổng diện tích mái của chợ Đồng Xuân), công suất mỗi tấm 330Wp. Tổng công suất lắp đặt của hệ thống là 198kWp.

Dự án có tổng giá trị hơn 274.000 Euro, trong đó hơn 246.000 Euro do Công ty TNHH Phi lợi nhuận Engagement Global gGmbH/SKEW tài trợ không hoàn lại; gần 28.000 Euro do UBND quận Hoàn Kiếm huy động từ nguồn xã hội hóa của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn quận, bảo đảm đúng quy định pháp luật về quản lý tài chính.

Dự án được thực hiện kể từ khi được phê duyệt đến hết ngày 30/11/2022.

Chi tiết Quyết định số 738/QĐ-UBND


  • 22/02/2021 09:51
  • Ngọc Tuấn