Hà Nội hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2021 

Ngày 2/3/2021, Sở Công Thương Hà Nội đã ban hành Công văn số 843/SCT-QLNL đề nghị các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung hướng dẫn triển khai các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2021.

Theo đó, các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2021 diễn ra trong tháng 3/2021 nhằm thu hút được sự quan tâm của đông đảo tổ chức, cơ quan, người dân trên địa bàn thành phố tham gia; có các phương án triển khai, tổ chức các hoạt động, sự kiện hưởng ứng bảo đảm an toàn theo các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 của Chính phủ, Bộ Y tế và thành phố Hà Nội; tăng cường tuyên truyền theo hình thức trực tuyến, phát thanh, truyền hình, treo băng rôn, khẩu hiệu; nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, năng lượng; sử dụng tài nguyên tái tạo, tái sử dụng, tái chế chất thải, giảm rác thải nhựa theo lộ trình kế hoạch của thành phố.

UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện tuyên truyền tới các cơ quan công sở, các tổ dân phố, cụm dân cư, người dân trên địa bàn về ý nghĩa, mục đích của chiến dịch; sử dụng tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện, tiết kiệm nước nhằm sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Yêu cầu các cơ quan, công sở sử dụng ngân sách thực hiện tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tiết kiệm điện; ban hành quy định tiết kiệm điện, đưa nội dung thực hiện tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hằng năm và thường xuyên rà soát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định về tiết kiệm điện.

Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Công Thương tổ chức tuyên truyền đến các hộ gia đình, các cơ sở kinh doanh dịch vụ sử dụng các loại thiết bị điện có hiệu suất cao, được dán nhãn năng lượng và thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện; vận động các tổ chức, cơ quan và người dân trên địa bàn thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện Giờ trái đất từ 20h30 đến 21h30, ngày 27/3/2021.

Theo Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF), chiến dịch Giờ trái đất 2021 sẽ được tiến hành đồng loạt trên quy mô toàn cầu vào 20h30 ngày 27/3 và được phát động theo hình thức trực tuyến.