Hà Nội đề xuất thí điểm đầu tư hệ thống xe đạp điện chia sẻ người dùng tại quận Hoàn Kiếm

UBND TP Hà Nội đã có thông báo số 233/TB-UBND ngày 11/3/2020 về việc xem xét đề xuất thí điểm đầu tư hệ thống xe đạp điện chia sẻ người dùng, quản lý bằng điện thoại thông minh tại khu vực quận Hoàn Kiếm.

Theo đó, UBND Thành phố Hà Nội thống nhất chủ trương báo cáo, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thí điểm đầu tư hệ thống xe đạp điện chia sẻ người dùng tại khu vực quận Hoàn Kiếm.

Đối với việc triển khai hệ thống xe đạp điện chia sẻ người dùng, UBND Thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn nhà đầu tư điều chỉnh lại tên đề án thí điểm ngắn gọn, phù hợp bản chất dự án là cho thuê xe đạp điện theo mô hình kinh tế chia sẻ; việc ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ quản lý, vận hành, không phải dự án công nghệ thông tin.

Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Giao thông Vận tải và UBND quận Hoàn Kiếm được giao nghiên cứu, tham mưu xác định vị trí để xe đạp nằm ngoài không gian phố đi bộ hợp lý để thay thế đi bộ, nhưng kết nối được các phương tiện vận tải hành khách công cộng, kết nối giữa các trụ sở cơ quan với các trung tâm thương mại và giữa các trung tâm thương mại với nhau; quy định về việc sử dụng hệ thống xe đạp điện trong khu vực, thời gian cho phép và công khai quy định với người dân.

UBND Thành phố cũng đề nghị nhà đầu tư xây dựng quy trình, lập bảng hướng dẫn, xây dựng kế hoạch tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về quy trình và hướng dẫn người dân thuê xe đạp điện. Xe đạp điện phải thiết kế đặc thù, gắn với logo thành phố Hà Nội.

Việc triển khai thí điểm dự án này được kì vọng góp phần giúp giảm khí thải CO2 ra môi trường, tiết kiệm năng lượng; đồng thời góp phần đưa Hà Nội trở thành "đô thị xanh" trong tương lai.

Mô hình xe đạp điện chia sẻ người dùng:

* Đã được triển khai từ lâu tại một số quốc gia như Pháp, Trung Quốc, Singapore... 

* Đơn vị cho thuê tập kết xe đạp tại các bãi xe, quản lý xe qua ứng dụng phần mềm. 

* Người thuê xe thực hiện lệnh thuê, thanh toán trên ứng dụng điện thoại.

* Có hệ thống cảnh báo người dùng không thực hiện đúng quy định về trả xe hoặc dựng xe không đúng bãi...


  • 18/03/2020 03:36
  • Phạm Tân