Hà Nội dẫn đầu cả nước LED hóa chiếu sáng công cộng

Với quyết định đột phá đưa đèn LED vào sử dụng trong hệ thống chiếu sáng công cộng, đường giao thông, khu đô thị…, Hà Nội đã trở thành địa phương dẫn đầu cả nước trong chương trình tiết kiệm năng lượng trong chiếu sáng công cộng.

Khai tử đèn sợi đốt, halogen

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo các sở, các Ban quản lý dự án, UBND các quận, huyện, thị xã về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả (đèn LED) trong hệ thống chiếu sáng công cộng (CSCC) của thành phố.

Đèn LED được sử dụng nhiều trong hệ thống chiếu sáng công cộng, đường giao thông, khu đô thị ở Hà Nội - Ảnh: Tiến Trung.

Theo chỉ đạo này (tại CV số 2162/UBND-XDGT ngày 14/4/2016, UBND TP Hà Nội nêu rõ đối với các dự án lắp đặt mới hệ thống CSCC trên địa bàn, bao gồm các dự án độc lập hoặc hạng mục CSCC nằm trong dự án xây dựng, cải tạo đường giao thông, khu đô thị được duyệt năm 2015 và 2016, chưa triển khai thi công: Yêu cầu các sở, các Ban quản lý, UBND các quận, huyện, thị xã rà soát các dự án được giao làm chủ đầu tư, nếu trong thiết kế vẫn sử dụng nguồn sáng truyền thống (đèn sợi đốt, halogen, SON, MAIH, compact huỳnh quang…) thì phải chuyển sang sử dụng nguồn sáng tiết kiệm năng lượng bằng đèn LED.

Đối với công tác duy tu, duy trì hệ thống CSCC, yêu cầu Sở Xây dựng, Sở GTVT, UBND các quận, huyện, thị xã ưu tiên sử dụng nguồn sáng tiết kiệm năng lượng bằng đèn LED để thay thế tại các tuyến phố, khu dân cư, khu vực có hệ thống chiếu sáng đã xuống cấp. Chỉ sử dụng nguồn sáng truyền thống loại tiết kiệm năng lượng (compact huỳnh quang, MAIH, SON) khi thay lẻ các đèn bị cháy, hỏng. UBND TP Hà Nội yêu cầu tuyệt đối không sử dụng bóng đèn sợi đốt và halogen trong hệ thống CSCC.

Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, hướng dẫn các chủ đầu tư lắp đặt sử dụng các loại đèn LED đảm bảo chất lượng, có kinh phí đầu tư hợp lý để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chiếu sáng và giảm điện năng tiêu thụ trong quá trình lập các dự án đầu tư xây dựng công trình, cải tạo chỉnh trang, duy tu, duy trì trên địa bàn thành phố có liên quan đến hệ thống chiếu sáng công cộng; tổ chức lập và thực hiện các biện pháp cần thiết để tiết kiệm năng lượng cho hệ thống CSCC của thành phố.

LED hóa dần thành phố

Trước đó trong “Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hà Nội, năm 2016” (số 47/KH-UBND) được UBND TP Hà Nội bàn hành ngày 1/3/2016, UBND TP Hà Nội mới dừng ở việc “tổ chức thay thế toàn bộ các bộ đèn trang trí hiện có trên địa bàn thành phố bằng các đèn LED để nâng cao hiệu quả chiếu sáng và tiết kiệm điện năng”.

Như vậy với việc yêu cầu phải sử dụng đèn LED trong CSCC tại các dự án xây dựng, cải tạo giao thông, khu đô thị, UBND TP Hà Nội đã có một quyết định “quyết liệt” tiết kiệm năng lượng trong chiếu sáng thành phố.

Theo tìm hiểu của PV, hiện thành phố đã triển khai thí điểm CSCC bằng đèn LED cho tuyến phố Trần Hưng Đạo (quận Hai Bà Trưng). Dự án này đã cho thấy hiệu quả rõ rệt của việc chiếu sáng và tiết kiệm điện năng của đèn LED so với đèn truyền thống.

Theo các chuyên gia năng lượng, năng lượng sử dụng cho chiếu sáng tại Việt Nam chiếm khoảng 25% tổng năng lượng tiêu thụ hàng năm. Đèn LED được chứng minh tiết kiệm điện hơn đèn sợi đốt, HPS, thậm chí hơn cả các loại đèn tiết kiệm năng lượng compact huỳnh quang, MAIH, SON… hiện đang được sử dụng trong CSCC của thành phố từ 50 – 60%.