Hà Nội ban hành quyết định thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về SDNLTK&HQ năm 2013

UBND TP Hà Nội đã ban hành văn bản số 1360/QĐ-UBND ngày 20/2/2013 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn TP Hà Nội năm 2013.

Mục tiêu nhằm triển khai đồng bộ các hoạt động của Chương trình, tạo bước chuyển biến đột phá trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng cuối cùng, tập trung vào các lĩnh vực như: Sản xuất công nghiệp; Công trình xây dựng sử dụng nhiều năng lượng; Giao thông vận tải; Hoạt động dịch vụ, hộ gia đình; Phổ biến phương tiện, thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng.

Đồng thời, thúc đẩy hoạt động tiết kiệm năng lượng trên địa bàn Thành phố Hà Nội nhằm đạt được mục tiêu tổng mức tiết kiệm năng lượng từ 2-3% tính chung trên địa bàn Thành phố, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường, thực hiện phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

KH_kem_theo_QD_1360_ CTMTQG_HN_2013.doc


  • 06/03/2013 10:15
  • Trang Phan
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét