Hà Nội: Phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2015

UBND thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 884/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2015.

Theo đó, các ngành chức năng của thành phố Hà Nội sẽ tăng cường giáo dục, tuyên truyền phổ biến thông tin, vận động cộng đồng nâng cao nhận thức, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm. Hướng dẫn và giám sát các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thực hiện các quy định hàng năm theo Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trong việc xây dựng hệ thống quản lý năng lượng, cải thiện suất tiêu hao năng lượng.

Triển khai chiến dịch Giờ trái đất thành phố Hà Nội năm 2015 trong cộng đồng, tổ chức hội chợ triển lãm quốc tế “Năng lượng hiệu quả - Môi trường Hà Nội”. Đánh giá hệ thống quản lý năng lượng tại cơ sở, phổ biến và nhân rộng các mô hình điển hình trong các cuộc thi về sử dụng năng lượng hiệu quả do Bộ Công Thương tổ chức.

Xây dựng phương án khai thác vận tải ưu tiên rút ngắn cự ly vận chuyển, nâng cao hệ số lợi dụng trọng tải, hệ số lợi dụng quãng đường, sử dụng phương tiện thân thiện môi trường. Khuyến khích DN vận tải sử dụng xăng sinh học E5.

Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội thực hiện tuyên truyền, vận động sử dụng điện tiết kiệm trong các trường học, tuyến phố thương mại tiết kiệm điện. Triển khai các chương trình bình đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời, thay thế bóng đèn sợi đốt bằng bóng đèn tiết kiệm điện cho các hộ nghèo trên địa bàn thành phố… Phối hợp với Sở Công Thương triển khai phong trào hộ gia đình tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng; Chiến dịch Giờ trái đất thành phố Hà Nội năm 2015.

Chi tiết Quyết định xem file đính kèm

 

 

QD_884_2015.pdf


  • 03/03/2015 09:21
  • Ngọc Tuấn
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét