Giải thưởng Môi trường thành phố Hồ Chí Minh lần 4/2021

Sở Tài nguyên Môi trường TP HCM mới đây đã ban hành kế hoạch tổ chức giải thưởng Môi trường TP. HCM lần 4/2021 và Giải thưởng Môi trường Việt Nam. 

Giải thưởng Môi trường TPHCM năm 2021 được xét tặng nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân và cộng đồng có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố. Lĩnh vực được xét tặng giải thưởng môi trường năm nay rất đa dạng, như quản lý nhà nước, giáo dục, đào tạo truyền thông, nghiên cứu và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực bảo vệ môi trường và có hiệu quả thực tế; phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, khắc phục sự cố, xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường; bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn sinh học; thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Điều kiện để được xét tặng giải thưởng đối với tổ chức, cá nhân là không vi phạm các quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định hiện hành trong ít nhất 4 năm tính đến thời điểm xét tặng giải thưởng; có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực được xét tặng.

Đối với tổ chức, giải quyết thành công ít nhất một vấn đề môi trường hay thúc đẩy tiến bộ trong hoạt động bảo vệ môi trường thuộc một trong các lĩnh vực xét tặng. 

Trên cơ sở các hồ sơ tham gia giải thưởng Môi trường TP. HCM lần 4/2021, Sở Tài nguyên Môi trường TPHCM sẽ tổng hợp những hồ sơ đủ điều kiện để gửi tham gia Giải thưởng Môi trường Việt Nam.