Eni và IRENA hợp lực thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo ở Châu Phi

Eni và Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế (IRENA) đã ký một thỏa thuận đối tác kéo dài 3 năm, tập trung vào việc thúc đẩy năng lượng tái tạo và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng ở châu Phi.

Hai đơn vị sẽ làm việc cùng nhau để thúc đẩy đối thoại và chia sẻ kinh nghiệm để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng và phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là ở các quốc gia xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch.

Hai bên chủ yếu sẽ xác định những trở ngại đối với đầu tư của khu vực tư nhân vào năng lượng tái tạo ở các quốc gia nơi Eni hoạt động và sẽ thúc đẩy các giải pháp phối hợp với chính phủ. Đặc biệt, họ sẽ thúc đẩy sự hội nhập của lục địa châu Phi vào chuỗi giá trị nhiên liệu sinh học.

Sự hợp tác này được xây dựng dựa trên cam kết của Eni trong việc đóng góp vào quá trình khử carbon trong hỗn hợp năng lượng của các nước châu Phi, bằng cách tận dụng các nguồn năng lượng tái tạo để giảm việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong sản xuất điện.

Công ty cũng sẽ dựa vào các dự án thu giữ, sử dụng và lưu trữ hydro, carbon xanh (CCUS) cũng như các sáng kiến ​​REDD+ để giảm lượng khí thải carbon trong hỗn hợp năng lượng ở Châu Phi.

Theo Claudio Descalzi, Giám đốc điều hành của Eni, mục tiêu của Eni là đạt được mức trung hòa carbon vào năm 2050.

Link gốc


  • 06/10/2021 09:17
  • Nguồn: nangluongquocte.petrotimes.vn