EVNSPC tổ chức 'Ngày hội tiết kiệm điện năm 2019' tại Tây Ninh

“Ngày hội tiết kiệm điện năm 2019” sẽ được Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tổ chức vào ngày 19 - 20/4/2019, tại Tây Ninh, nhằm kêu gọi người dân, doanh nghiệp cùng chung tay tiết kiệm điện, sử dụng điện hiệu quả, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu.

Các hoạt động trong “Ngày hội tiết kiệm điện 2019” gồm: Chiều 19/4 diễn ra Hội thảo “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Giới thiệu mô hình, giải pháp tiết kiệm điện hay của doanh nghiệp”; Trưng bày, giới thiệu các sản phẩm tiết kiệm điện và hệ thống điện mặt trời của 12 doanh nghiệp.

Sáng ngày 20/4 khai mạc Ngày hội tiết kiệm điện 2019 với nhiều hoạt động: Tuần hành cổ động sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; các Hội thi: “Học sinh Tây Ninh tiết kiệm điện”, Thi vẽ tranh cổ động tiết kiệm điện; Hội thi “Nữ công nhân viên chức Tây Ninh thực hành tiết kiệm điện”...

Ngày hội tiết kiệm điện được EVNSPC tổ chức thường niên tại một địa phương cụ thể trên địa bàn 21 tỉnh phía Nam có phong trào tiết kiệm điện mạnh với mong muốn làm đòn bẩy để nhân rộng và lan tỏa ra các tỉnh, thành phố xung quanh và khu vực để mọi người cùng đồng lòng trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm.

Thông qua các hoạt động tại Ngày hội tiết kiệm điện 2019, EVNSPC mong muốn người dân, doanh nghiệp, cơ quan, đoàn thể cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; tham gia tích cực vào hoạt động đầu tư phát triển năng lượng tái tạo, cụ thể là lắp đặt điện mặt trời góp phần tiết kiệm chi phí sinh hoạt cho gia đình và trong sản xuất, dịch vụ; tiết kiệm chi phí cho xã hội và góp phần bảo vệ môi trường...