EVNSPC đã thanh toán tiền mua điện mặt trời mái nhà cho 4.126 khách hàng

Tính đến hết tháng 2/2020, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã thanh toán tiền mua điện mặt trời mái nhà cho 4.126 khách hàng, với sản lượng điện thanh toán là 47,4 triệu kWh, tương ứng số tiền 106,79 tỷ đồng.

EVNSPC đã thanh toán tiền mua điện mặt trời mái nhà cho nhiều khách hàng trên địa bàn 21 tỉnh, thành phía Nam - Ảnh: Ng.Tuấn.

Theo EVNSPC, trong tháng 2/2020 sản lượng điện mặt trời mái nhà của khách hàng trên địa bàn 21 tỉnh, thành phía Nam phát lên lưới là 19,46 triệu kWh; tổng công suất nguồn điện mặt trời mái nhà phát triển mới trong tháng là 23.953kWp.

Tính trong 2 tháng đầu năm 2020, tổng công suất điện mặt trời mái nhà của khách hàng phát triển mới là 51.368kWp. Lũy kế đến hết tháng 2/2020, tổng công suất đạt trên 241.880kWp.

Thời gian tới, Tổng công ty sẽ tiếp tục tuyên truyền và hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, hộ dân trên địa bàn 21 tỉnh, thành phía Nam lắp đặt, sử dụng điện mặt trời mái nhà để khai thác hiệu quả nguồn năng lượng này.

Theo Tổng công ty Điện lực miền Nam, tháng 2/2020, sản lượng điện tiết kiệm đạt 247 triệu kWh, tương ứng 2% sản lượng điện thương phẩm.

 


  • 12/03/2020 10:18
  • Ngọc Tuấn