EVNSPC: Thanh toán trên 2.860 tỷ đồng tiền điện mặt trời mái nhà cho khách hàng

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết đã thanh toán tiền điện mặt trời mái nhà tháng 4/ 2021 cho khách hàng 21 tỉnh, thành phía Nam với số tiền là 2.867 tỷ đồng.

Nhiều khách hàng trên địa bàn 21 tỉnh, thành phía Nam đã được EVNSPC thanh toán tiền điện mặt trời mái nhà - Ảnh: Thành Trung.

Theo EVNSPC, trong tháng 4/2021 tổng sản lượng điện mặt trời mái nhà của khách hàng trên địa bàn 21 tỉnh, thành phía Nam phát lên lưới điện quốc gia đạt 665 triệu kWh, lũy kế 4 tháng của năm 2021 đạt 1 tỷ 984 triệu kWh.

Tính từ năm 2017 đến tháng 12/2020, tổng số khách hàng lắp đặt điện mặt trời đang vận hành trên lưới là 54.201 khách hàng với tổng công suất ắp đặt là 5.606MWp.

Tổng công ty cũng cho biết, đến cuối tháng 4/2021 có 66 nhà máy điện mặt trời đã đóng điện và đi vào vận hành với tổng công suất lắp đặt là trên 3.281MWp trên địa bàn 09 tỉnh: Bình Thuận, Tây Ninh, Long An, An Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Ninh Thuận, Bình Phước, Hậu Giang, Vĩnh Long.

Sản lượng điện nhận từ các nhà máy điện mặt trời trong tháng 4/2021 là 415,18 triệu kWh, giảm 10,65% so với tháng 03/2021, tăng 53,20% so với cùng kỳ (271,00 triệu kWh) và chiếm 6,21% so với sản lượng điện nhận toàn hệ thống (không gồm điện tự sản xuất và năng lượng mặt trời mái nhà của khách hàng).

Tổng sản lượng điện nhận từ các nhà máy điện mặt trời lũy kế 4 tháng đầu năm là 1 tỷ 646,3 triệu kWh, chiếm 6,71% sản lượng điện nhận toàn hệ thống.


  • 10/05/2021 10:15
  • Thành Trung