EVNSPC: 3 tháng, thanh toán hơn 1.870 tỷ đồng tiền điện mặt trời mái nhà

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết, đã thanh toán 1.877 tỷ đồng tiền điện mặt trời mái nhà cho khách hàng trong 3 tháng đầu năm 2021.

Trên 1.870 tỷ đồng tiền điện mặt trời mái nhà đã được EVNSPC thanh toán cho khách hành trong 3 tháng đầu năm 2021 - Ảnh: Thành Trung.

Theo EVNSPC, tổng số khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà đang vận hành trên lưới từ năm 2017 đến tháng 12/2020 là 54.220 khách hàng với tổng công suất tấm quan điện lắp đặt là 5.607MWp.

Lũy kế 3 tháng của năm 2021 sản lượng điện mặt trời mái nhà của khách hàng phát lên lưới là 1 tỷ 321 triệu kWh, trong đó sản lượng của tháng 3/2021 là 572,6 triệu kWh.

Tổng công ty cũng cho biết, đến cuối tháng 3/2021 trên địa bàn 9 tỉnh Bình Thuận, Tây Ninh, Long An, An Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Ninh Thuận, Bình Phước, Hậu Giang, Vĩnh Long đã có 66 nhà máy điện mặt trời đóng điện và đi vào vận hành, với tổng công suất lắp đặt là 3.281,35MWp

Sản lượng điện nhận từ các nhà máy điện mặt trời này trong tháng 3/2021 là 466,81 triệu kWh, tăng 99,96 triệu kWh so với tháng 2/2021 và chiếm 6,19% so với sản lượng điện nhận toàn hệ thống.

Việc các nhà máy điện mặt trời đóng điện, đi vào vận hành góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.


  • 16/04/2021 09:38
  • Thành Trung