EVNNPC kêu gọi người lao động tắt đèn hưởng ứng Giờ trái đất 2019

Nhằm hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất 2019 tại Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã kêu gọi toàn thể người lao động trong cơ quan và các đơn vị trực thuộc tích cực tham gia, tự giác tắt các đèn chiếu sáng và thiết bị điện không cần thiết tại trụ sở đơn vị và tại gia đình trong thời gian diễn ra sự kiện.

EVNNPC sẽ tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Giờ trái đất 2019 - Ảnh: Ng.Tuấn.

EVNNPC cũng chỉ đạo các công ty điện lực tỉnh, thành phố đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm trên địa bàn, lồng ghép với các hoạt động tuyên truyền cho chiến dịch Giờ trái đất 2019.

Cụ thể: Chủ động đề xuất với UBND các tỉnh, thành phố đăng ký tham gia và tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất 2019 trên địa bàn; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện và tuyên truyền, triển khai tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo góp phần vào thành công chung của sự kiện, không để ảnh hưởng đến việc cung cấp điện cho các hoạt động khác của địa phương và đảm bảo an toàn cho các công trình điện trên địa bàn.

Ngoài ra, tiến hành in ấn và phát tờ rơi tiết kiệm điện, tờ rơi tuyên truyền cho khách hàng; treo băng rôn, dán poster tại các điểm giao dịch khách hàng, trụ sở các đơn vị điện lực, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học, khu vực công cộng; phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố treo băng rôn “Giờ trái đất 2019” tại các trục phố lớn trên địa bàn...

Các công ty điện lực trực thuộc phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, hệ thống thông tin cơ sở của địa phương để tích cực tuyên truyền, cổ động cho chiến dịch và các hoạt động tiết kiệm điện.


  • 14/03/2019 08:55
  • Ngọc Tuấn