EVNNPC: Hệ thống chiếu sáng toàn bộ trụ sở làm việc các đơn vị trực thuộc đều sử dụng đèn LED

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, hiện toàn bộ hệ thống chiếu sáng tại trụ sở làm việc các công ty điện lực/điện lực trực thuộc và các trạm biến áp 110kV đều được sử dụng bằng đèn LED tiết kiệm điện.

Hệ thống chiếu sáng tại các đơn vị trực thuộc EVNNPC đều đã sử dụng đèn LED - Ảnh: Ng.Tuấn.

Theo EVNNPC, ngoài việc chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sử dụng đèn LED trong hệ thống chiếu sáng nhằm tiết kiệm điện, năm 2019, Tổng công ty cũng đã thực hiện nhiều chương trình tiết kiệm điện như: Hợp tác với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tuyên truyền về dịch vụ điện và sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả qua hệ thống Bưu điện văn hóa xã, các điểm Bưu cục.

Các đơn vị cũng đã trực tiếp làm việc, tham mưu với UBND các tỉnh, thành phố ban hành chỉ thị tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn. Kêu gọi ý thức trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua hình thức tổ chức Hội thảo “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả - trách nhiệm và lợi ích của doanh nghiệp” với đối tượng là các khách hàng có sản lượng sử dụng điện từ 1 triệu kWh/năm trở lên (3.293 khách hàng).

Tính đến hết tháng 12/2019, đã có 2.814 khách hàng tham gia ký hợp đồng điều chỉnh phụ tải (DR) phi thương mại. Chương trình được Tập đoàn Điện lực Việt Nam đánh giá cao trong việc triển khai các chương trình, lộ trình quốc gia về chương trình DR, và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Nhiều chương trình tiết kiệm điện được Tổng công ty phối hợp thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời trực tiếp tư vấn sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả đến khách hàng qua tổng đài chăm sóc khách hàng hoặc tại các phòng giao dịch khách hàng.

 


  • 31/12/2019 03:04
  • Ngọc Tuấn