EVNHANOI: 6 nhóm giải pháp tiết kiệt điện phát huy hiệu quả

Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVNHANOI) cho biết, trong 6 tháng năm 2016, sản lượng điện tiết kiệm của Tổng công ty đạt 161, 63 triệu kWh, bằng 2,18% sản lượng điện thương phẩm.

Theo EVNHANOI, trong 6 tháng đầu năm, Tổng công ty đã bám sát việc thực hiện Chương trình tiết kiệm điện với 6 nhóm giải pháp chính gồm: Tham mưu, chỉ đạo điều hành; tuyên truyền, vận động; nhóm giải pháp kỹ thuật vận hành; nhóm giải pháp khoa học công nghệ; các giải pháp khác liên quan đến tiết kiệm điện và giải pháp kiểm tra giám sát, đánh giá thi đua khen thưởng.

Đặc biệt trong tháng 3/2016, Tổng công ty đã triển khai thực hiện Tháng hành động tiết kiệm điện hưởng ứng Giờ trái đất năm 2016, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng đơn vị trực thuộc.

Trong Tháng hành động tiết kiệm điện, EVNHANOI cũng đã tổ chức thành công “Lễ hưởng ứng sự kiện Giờ trái đất năm 2016" tại Trường Đại học Thủ đô với mục đích tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức cho các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc sử dụng hiệu quả năng lượng, tiết kiệm điện, giảm thiểu sự biến đổi khí hậu, góp phần quảng bá hình ảnh Thành phố Hà Nội xanh.

Hiện EVNHANOI đang nghiên cứu và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện dự án dịch vụ năng lượng (ESCO), dự kiến triển khai đào tạo trong tháng 7/2016.


  • 19/07/2016 09:34
  • Ngọc Tuấn