EVN hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020

Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã có văn bản số 6391/EVN-KHCNMT gửi các đơn vị thành viên về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020.

EVN yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện các hoạt động thiết thực hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 - Ảnh: Ng.Tuấn.

EVN yêu cầu các đơn vị, trên cơ sở phù hợp với đặc thù và điều kiện của từng đơn vị, triển khai thực hiện các hoạt động thiết thực hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 theo hướng dẫn tại văn bản số 1171/ATMT-BTNMT ngày 15/09/2020.

Treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích hoặc đưa lên màn hình điện tử trong cơ quan, trang web của đơn vị tuyên truyền Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 với chủ đề “ Nói KHÔNG với rác thải nhựa, nói CÓ với tiêu dùng xanh”.

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm nay được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động và tổ chức trên phạm vi toàn cầu từ ngày 18-20/9 với chủ đề “Every small action makes a world of difference” - “Cùng hành động để thay đổi thế giới”.

Bộ TN&MT vừa có Công văn số 4984/BTNMT-TTTNMT ngày 10/9/2020 hướng dẫn các Bộ, ban ngành, đoàn thể và các địa phương cả nước các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 2020.

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn (sau đây gọi tắt là Chiến dịch) do Australia khởi xướng từ năm 1993 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu vào tuần thứ 03 của tháng 9 hằng năm. Từ đó đến nay, Chiến dịch trở thành một trong những sự kiện môi trường quốc tế thường niên, thu hút sự tham gia hưởng ứng của hàng trăm triệu người tại hơn 130 quốc gia trên thế giới. Chiến dịch cũng là dịp tuyên truyền, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và toàn thể cộng đồng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý, tái chế rác thải, từ chối sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy.

Văn bản số 6391/EVN-KHCNMT