EVN HANOI: Nhiều giải pháp tiết kiệm điện trong khối hành chính sự nghiệp

Xác định khối hành chính sự nghiệp (HCSN) còn nhiều tiềm năng trong công tác tiết kiệm điện, đồng thời là đối tượng phải thực hiện các chương trình tiết kiệm điện theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND Thành phố Hà Nội, thời gian qua Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVN HANOI) đã triển khai nhiều giải pháp tiết kiệm điện ở khối khách hàng này và bước đầu mang lại hiệu quả.

Chủ động trong thực hiện

Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVN HANOI) cho biết, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tiết kiệm điện trong khối hành chính sự nghiệp (HCSN), những năm qua, Tổng công ty đã phối hợp với các cơ quan như: Sở Công Thương, Sở Tài chính, Liên đoàn Lao động thành phố… kiểm tra xác suất tình hình sử dụng điện và việc chấp hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả của các cơ quan công sở. Hàng tháng, theo dõi, thống kê sản lượng điện tiêu thụ đối với các đơn vị HCSN, gửi Sở Công Thương báo cáo UBND Thành phố những cơ quan, đơn vị nào có sản lượng sử dụng điện tăng trên 10% so với cùng kỳ, để có biện pháp xử lý.

CBCNV EVN HANOI đạp xe tuyên truyền tiết kiệm điện - Ảnh: Ngọc Thọ.

Cùng với đó, EVN HANOI cũng triển khai nhiều chương trình, hoạt động tiết kiệm điện trong khối HCSN như: Tổ chức tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại 100% các cơ quan, ban ngành; tổ chức cho cán bộ, công chức ký cam kết sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả tại gia đình và nơi làm việc; cung cấp các giải pháp tiết kiệm điện như: Tăng cường sử dụng ánh sáng tự nhiên, tắt các thiết bị điện ra khỏi phòng làm việc, chỉ sử dụng điều hoà khi cần thiết, bật điều hòa ở nhiệt độ từ 25-27 độ C…

Không chỉ có vậy, EVN HANOI còn mở các lớp đào tạo, tập huấn cho các cán bộ quản lý năng lượng cho các công ty điện lực. Các cán bộ quản lý năng lượng này định kỳ sẽ đến trực tiếp các đơn vị HCSN để tuyên truyền tiết kiệm điện, ký các cam kết thực hiện tiết kiệm điện, tiết giảm điện khi thiếu nguồn, tư vấn các giải pháp tiết kiệm điện cho các đơn vị HCSN trên địa bàn…

Hiệu quả bước đầu

Với việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, sự phối hợp tích cực của các cơ quan, đơn vị, công tác tiết kiệm điện trong khối HCSN trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đạt được kết quả bước đầu. Lượng điện năng sử dụng ở khối HCSN năm 2013 đã giảm từ 5-10% so với năm 2012. Ý thức của cán bộ, công chức trong sử dụng điện tiết kiệm đã được nâng lên đáng kể …

Tuy nhiên, EVN HANOI cho rằng, công tác tiết kiệm điện trong khối HCSN vẫn gặp khó, mà trở ngại lớn nhất là cơ chế tài chính. Do khối HCSN phụ thuộc vào ngân sách nhà nước, nên nhiều cơ quan chưa thay thế được các thiết bị tiêu tốn điện năng bằng các thiết bị tiết kiệm điện, vì ngân sách hạn hẹp. Hiện nay, nhiều cơ quan nhà nước vẫn phải sử dụng máy vi tính, máy điều hòa thế hệ cũ, đã hết khấu hao, hiệu suất kém nên tiêu tốn rất nhiều điện năng. Đáng nói, đây lại là những thiết bị ngốn nhiều điện nhất của khối khách hàng này… Bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại một số cán bộ, công chức xem điện cơ quan là “điện chùa” nên ý thức tiết kiệm điện chưa cao.

Để công tác tiết kiệm điện trong khối HCSN đạt hiệu quả hơn nữa, trong năm 2014, EVN HANOI tiếp tục triển khai các chương trình tiết kiệm điện đối với khối khách hàng này, trong đó đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền trực tiếp nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm điện của cán bộ, công chức ở từng đơn vị như: Tuyên truyền, dán poster, tờ rơi, tư vấn các giải pháp tiết kiệm điện…; tiếp tục báo cáo Sở Công Thương những cơ quan, đơn vị tiêu thụ điện tăng trên 10% so với cùng kỳ, để có biện pháp xử lý…


  • 16/05/2014 10:00
  • Hồng Hoa