Đường ống toàn cầu cho các dự án hydro xanh đang phát triển

Đường ống toàn cầu cho các dự án hydro xanh đang phát triển nhanh chóng với mục tiêu hiện tại là 206 gigawatt (GW) trong công suất máy điện phân được lắp đặt vào năm 2040.

Để đảm bảo hydro sản xuất có màu xanh lá cây, sẽ cần thêm công suất năng lượng tái tạo cho quá trình khử muối, vì hiện tại chỉ 1% các dự án khử muối toàn cầu được cung cấp năng lượng tái tạo.

Theo một phân tích của Rystad Energy cho thấy, vị trí của các dự án được lên kế hoạch nằm ở những khu vực có nước mặn. Điều này có nghĩa là một thị trường khử muối bổ sung cần được tạo ra để sản xuất hầu hết 620 triệu mét khối nước mà các dự án này sẽ cần.

Nghiên cứu, phát triển dự án đang được tiến hành để bổ sung và cải thiện khả năng khử mặn tích hợp các dự án hydro, nhưng các cơ sở khử mặn sẽ cần phải được lắp đặt bên ngoài để hydro trở nên “xanh” thì chúng phải được cung cấp bởi nguồn năng lượng tái tạo bổ sung.

Các dự án đường ống hiện tại đặt mục tiêu sản xuất khoảng 30 triệu tấn hydro mỗi năm vào năm 2040, với yêu cầu hằng năm là 620 triệu mét khối nước tinh khiết. Hơn 70% trong số các dự án máy điện phân hydro này sẽ được đặt tại các khu vực căng thẳng về nước như Tây Ban Nha và Chile, và kết quả là gần 85% công suất hydro được xếp hàng cho năm 2040 có thể cần đến nguồn cung cấp nước thông qua quá trình khử muối.

Để đảm bảo hydro sản xuất có màu xanh lá cây, sẽ cần thêm công suất năng lượng tái tạo cho quá trình khử muối, vì hiện tại chỉ 1% các dự án khử muối toàn cầu được cung cấp năng lượng tái tạo. Hầu hết các nhà máy khử muối đang hoạt động sử dụng nhiệt năng hoặc nguồn điện từ lưới điện địa phương.

Link gốc


  • 20/09/2021 02:18
  • Nguồn: petrotimes.vn