Dự báo thời tiết - Ngày và đêm 25/02/2020

 • Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ.
  Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ.

  Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

 • Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ.
  Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc 28-30 độ, có nơi cao hơn.

  Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm sớm trời rét.

 • Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ, vùng núi 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ.
  Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ,có nơi cao hơn 27 độ.

  Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

 • Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ, có nơi thấp hơn 17 độ.
  Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, có nơi trên 28 độ

  Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét.

 • Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất : 20-23, phía Nam có nơi trên 23 độ.
  Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ

  Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

 • Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ, có nơi trên 17 độ.
  Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ

  Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

 • Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.
  Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ; riêng miền Đông có nơi trên 35 độ.

  Có mây, ngày nắng, đêm không mưa; riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc cấp 2-3.


 • 25/02/2020 07:30
 • Nguồn: Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương