Dự báo thời tiết - Ngày và đêm 07/02/2020

 • Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất : 15-17 độ
  Nhiệt độ cao nhất : 18-20 độ.

  Nhiều mây, ngày có mưa và mưa nhỏ, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

 • Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ
  Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ, riêng Điện Biên-Lai Châu 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

  Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, riêng khu Tây Bắc trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét.

 • Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ, vùng núi 11-14 độ
  Nhiệt độ cao nhất : 18-21 độ, có nơi trên 21 độ, vùng núi 14-17 độ.

  Nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ, đêm có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

 • Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ.
  Nhiệt độ cao nhất : 23 - 26 độ; phía Nam có nơi 26-28 độ.

  Phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, đêm có mưa, mưa rào; Phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Phía bắc trời rét.

 • Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ, phía Nam có nơi nơi trên 22 độ
  Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ

  Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

 • Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ
  Nhiệt độ cao nhất : 27 - 30 độ, có nơi trên 30 độ.

  Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

 • Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ
  Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ

  Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.


 • 07/02/2020 07:30
 • Nguồn: Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương