Đồng Nai: 8 tháng năm 2021, tiết kiệm điện hơn 215 triệu kWh

Công ty TNHH MTV Điện lực (PC) Đồng Nai cho biết, trong tháng 8/2021, sản lượng điện tiết kiệm toàn tỉnh Đồng Nai đạt hơn 24 triệu kWh. Lũy kế 8 tháng của năm 2021, sản lượng điện tiết kiệm đạt hơn 215 triệu kWh, tương đương 2,2% sản lượng điện thương phẩm.

Điện mặt trời mái nhà là một trong những giải pháp được PC Đồng Nai nỗ lực thúc đẩy nhằm vừa đảm bảo chỉ tiêu tiết kiệm điện, vừa phát triển năng lượng xanh.

Theo PC Đồng Nai, để đạt được kết quả trên Công ty đã tăng cường tuyên truyền về an toàn sử dụng điện, tiết kiệm điện trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và nhân dân; đẩy mạnh việc tuyên truyền và triển khai chỉ thị tiết kiệm điện của tỉnh, chương trình tiết kiệm điện của công ty… nhằm tạo chuyển biến về ý thức trong sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.

Chính vì vậy, đông đảo người dân, công sở, doanh nghiệp... trên địa bàn tỉnh đã thay đổi nhận thức và hành vi sử dụng điện, chủ động thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện.

Cũng theo đại diện PC Đồng Nai, để đảm bảo điện đáp ứng các nhu cầu về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn tỉnh, Công ty sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền về an toàn sử dụng điện, tiết kiệm điện trong các doanh nghiệp, trường học, hộ gia đình...; đẩy mạnh việc tuyên truyền và triển khai Chỉ thị tiết kiệm điện của tỉnh và chương trình tiết kiệm điện của công ty; nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, thúc đẩy lắp đặt, sử dụng điện mặt trời mái nhà…


  • 09/09/2021 04:48
  • Huy P.