Điện mặt trời sẽ được mua với giá 2.086 đồng/kWh

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam. Theo đó, điện mặt trời sẽ được mua với giá 2.086 đồng/kWh, tương đương 9,35 Uscents/kWh.

Theo đó, các tổ chức cá nhân tham gia phát triển các dự án điện mặt trời được huy động vốn hợp pháp từ các tổ chức trong và ngoài nước để đầu tư. Dự án điện mặt trời được miễn thuế với hàng hóa nhập khẩu (là nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được); miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cụ thể, toàn bộ điện năng sản xuất từ các dự án điện mặt trời sẽ được mua, ưu tiên khai thác toàn bộ công suất... Mức giá với dự án nối lưới là 2.086 đồng/kWh (chưa thuế VAT). Giá bán điện sẽ được điều chỉnh theo biến động của tỉ giá đồng/USD.

Các dự trên mái nhà được hiện cơ chế bù trừ điện năng sử dụng hệ thống công tơ hai chiều.

Quyết định cũng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì nghiên cứu bổ sung quy định miễn các loại thuế, phí đối với dự án trên mái nhà (công suất lắp đặt không quá 50 kW).

Theo Quy hoạch Điện VII điều chỉnh (tháng 3.2016), tỷ lệ sản xuất điện năng từ các nguồn năng lượng tái tạo đạt khoảng 7% năm 2020 và trên 10% vào năm 2030; trong đó điện mặt trời tăng lên 12.000 MW vào năm 2030, chiếm 3,3% trong tổng cơ cấu nguồn phát điện theo Quy hoạch điện VII điều chỉnh.

Chi tiết Quyết định có trong file đính kèm. 

dienmattroi.pdf


  • 15/04/2017 08:24
  • Lưu Hiền