Đến năm 2030 công suất điện gió trên biển của Ninh Thuận tăng thêm hơn 3.000MW

UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết nhằm tạo định hướng phát triển cho điện gió trên biển, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Công Thương chủ trì, dự thảo quy hoạch phát triển điện gió biển tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ảnh minh họa.

Theo đó, dự kiến đến năm 2030 sẽ phát triển 15 vị trí, trong đó, giai đoạn 2021-2025 phát triển tại 4 vị trí với quy mô 1.220MW, giai đoạn 2026-2030 tiếp tục phát triển thêm 11 vị trí với quy mô công suất tăng thêm 3.160MW.

UBND tỉnh cũng đã đồng ý chủ trương cho Công ty CP Đầu tư Xây dựng Trung Nam thực hiện khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch tại 1/15 vị trí thuộc vùng biển xã Phước Dinh (Thuận Nam) V2-1 với công suất 502MW.

Hiện nay, UBND tỉnh đang giao Sở Công Thương tiến hành lấy ý kiến các Bộ, ngành Trung ương để làm rõ ranh giới khai thác, yêu cầu về an ninh quốc phòng khi triển khai đối với 14 vị trí còn lại, làm cơ sở kêu gọi đầu tư trong thời gian tới.

Ông Phan Tấn Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết việc triển khai các dự án năng lượng, nhất là điện khí LNG, điện gió biển trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng bền vững, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách, là động lực quan trọng để hiện thực hóa chủ trương phát triển Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước.

Để đạt được mục tiêu đó, UBND tỉnh đề ra các giải pháp như tập trung rà soát, đánh giá tiềm năng và thực trạng phát triển nguồn điện gió, điện khí LNG, trong đó, nghiên cứu đánh giá kỹ các vùng, vị trí biển, ngoài khơi có tiềm năng phát triển điện gió, làm cơ sở tham mưu đề xuất để tích hợp vào Quy hoạch điện VIII. Đồng thời hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án năng lượng tái tạo; tạo cơ chế đấu giá, đấu thầu theo chỉ đạo của Chính phủ đảm bảo công khai, minh bạch.