Đến năm 2023, tổng công suất năng lượng tái tạo của Bamboo Capital đạt 2.000MW

Thông tin trên được ông Nguyễn Hồ Nam - Chủ tịch Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) cho biết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, tổ chức ngày 15/5 theo hình thức trực tuyến.

Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ của BCG - Ảnh: Thành Trung.

Theo Chủ tịch Tập đoàn BCG, dự kiến, năm 2021 năng lượng cùng với bất động sản, xây dựng sẽ là những nguồn thu chính của BCG. Cụ thể, kế hoạch lợi nhuận lĩnh vực năng lượng là 266 tỷ đồng, bất động sản là 640 tỷ đồng và xây dựng là 280 tỷ đồng.

Trong năm 2021, BCG Energy sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển các dự án điện mặt trời, điện gió đã được quy hoạch.

Cụ thể, BCG sẽ đầu tư tiếp các dự án điện mặt trời trang trại với tổng công suất 500MW, điện mặt trời áp mái tổng công suất 200MW, điện gió ngoài khơi 500MW, điện gió trên bờ. Mục tiêu đến năm 2023, tổng sản lượng năng lượng tái tạo của BCG đạt 2.000MW.

Trước đó vào tháng 4/2021, BCG cũng đã tổ chức khánh thành và đóng điện một loạt các dự án năng lượng tái tạo như: Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ 1, 2 và 3 tại Bình Định có tổng công suất 330MW tổng đầu tư hơn 6.200 tỷ đồng; Nhà máy điện mặt trời VNECO Vĩnh Long công suất 49MW tổng đầu tư 920 tỷ, cũng như các dự án điện mặt trời áp mái với tổng công suất 46MW tổng đầu tư 720 tỷ đồng.

 


  • 19/05/2021 09:30
  • Thành Trung