Đến hết tháng 8/2021, đã có 24 nhà máy điện gió vận hành thương mại

Đây là một trong những thông tin cập nhật công nhận ngày vận hành thương mại (COD) các dự án điện gió, tính đến thời điểm cuối tháng 8/2021 vừa được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công bố. Tổng công suất điện gió đã được công nhận COD là 963 MW.

Các chủ đầu tư điện gió đang "chạy đua" tiến độ COD để kịp thời hạn ưu đãi về giá trước ngày 31/10/2021.

Riêng trong tháng 8/2021, đã có thêm 3 dự án mới được công nhận COD, với tổng công suất 48.8 MW. Đó là các dự án Nhà máy điện gió Hoà Bình 1 – giai đoạn 2 với số lượng tua-bin đã COD là 4 và tổng công suất là 15,2 MW; Nhà máy điện gió số 5 Ninh Thuận, với 4 tua-bin đã COD và có tổng công suất là 21 MW; Nhà máy điện gió 7A với 3 tua-bin đã COD và tổng công suất là 12,6 MW.

Trước đó, tính đến đầu tháng 8/2021, có 106 nhà máy điện gió với tổng công suất là 5.655,5 MW đã gửi văn bản và hồ sơ đăng ký đề nghị công nhận COD.

Hiện, các chủ đầu tư điện gió đang "chạy đua" tiến độ COD để kịp thời hạn ưu đãi về giá trước ngày 31/10/2021. Đây là thời điểm cuối cùng tiếp nhận đăng ký đề nghị công nhận COD cho các dự án điện gió (theo Quyết định 39/2018 của Thủ tướng Chính phủ).

Được biết, theo quy định tại Thông tư số 02/2019/TT-BCT (ngày 15/1/2019) của Bộ Công Thương quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và hợp đồng mua bán điện mẫu cho dự án điện gió, trước 90 ngày trước ngày vận hành thương mại, bên bán điện có trách nhiệm gửi bên mua điện dự thảo quy trình chạy thử nghiệm thu của nhà máy điện phù hợp với các quy định hiện hành và các tiêu chuẩn công nghệ của nhà máy điện gió để hai bên thống nhất xác định ngày vận hành thương mại và tính toán sản lượng điện chạy thử nghiệm của nhà máy điện.

EVN cho biết sẽ tiếp tục cập nhật và thông tin về tiến độ công nhận COD các dự án điện gió trước thời điểm 31/10/2021.

 


  • 10/09/2021 05:04
  • PT