Đắk Nông phê duyệt đầu tư 3 dự án nhà máy điện gió

UBND tỉnh Đắk Nông vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 3 Dự án Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 1,2,3.

Đắk Nông là tỉnh có tiềm năng về phát triển điện gió - Ảnh: Minh Phương.

Dự án Nhà máy Điện gió Đắk N'Drung 1, do Công ty TNHH MTV Năng lượng Đắk N'Drung Đắk Nông làm chủ đầu tư, được bố trí xây dựng tại xã Thuận Hà, huyện Đắk Song với tổng diện tích 64,5 ha, công suất thiết kế 100MW. Tổng vốn đầu tư dự kiến là 3.902,9 tỉ đồng.

Dự án Nhà máy Điện gió Đắk N'Drung 2, do Công ty TNHH MTV Năng lượng Đắk N'Drung Đắk Nông 1, được xây dựng tại xã Thuận Hà, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song.

Tổng diện tích của dự án là 64,82 ha, trong đó diện tích đất sử dụng có thời hạn là 34,82 ha, diện tích đất sử dụng tạm thời là 30 ha. Công suất thiết kế của nhà máy là 100MW. Tổng vốn đầu tư là 3.314,5 tỉ đồng.

Dự án Nhà máy Điện gió Đắk N'Drung 3, do Công ty TNHH MTV Năng lượng Đắk N'Drung Đắk Nông-2 làm chủ đầu tư. Dự án có tổng diện tích 64,65 ha, công suất thiết kế 100MW. Dự kiến, tổng mức đầu tư của dự án là 3.309,7 tỉ đồng.

Cả ba dự án này đều có chung thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày 1/10/2020. Về tiến độ, đến tháng 11/2021 cả ba nhà máy sẽ đi vào hoạt động.

UBND giao Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Công Thương; Sở Kế hoạch và đầu tư và UBND huyện Đắk Song phối hợp, hướng dẫn chủ đầu tư trình tự thủ tục để triển khai dự án theo đúng quy định hiện hành.


  • 06/10/2020 03:05
  • Minh Phương