Đà Nẵng khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định 1737/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 phê duyệt Đề án phát triển sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng mới trên địa bàn thành phố đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035.

Đà Nẵng khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo- Ảnh minh họa

Theo đó, Đà Nẵng sẽ phát triển và sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới được khảo sát, đánh giá, lập dự án và đưa vào quy hoạch. Tỷ lệ các nguồn năng lượng này trong tổng cung năng lượng sơ cấp trên địa bàn thành phố đạt khoảng 9,17% vào năm 2025; đến năm 2035 tỷ lệ này đạt 9,69%.

Về năng lượng mặt trời, mục tiêu chung đến năm 2025, tổng công suất lắp đặt trên địa bàn thành phố đạt 244,675MW, sản lượng điện mặt trời tương ứng là 357.226MWh. Đến năm 2035, tổng công suất lắp đặt 577,49 MW, sản lượng điện mặt trời đạt 843.133 MWh.

Đối với điện mặt trời mặt đất, thành phố sẽ xem xét có chủ trương từ ban đầu về mô hình nông nghiệp công nghệ cao kết hợp điện mặt trời để các chủ đầu tư và cơ quan quản lý chủ động triển khai. Đối với các khu đất được quy hoạch lâu dài cho sản xuất nông nghiệp, khuyến khích kết hợp sản xuất nông nghiệp với lắp đặt điện mặt trời, tăng hiệu quả sử dụng đất.

Đối với các mỏ khoáng sản đã hết hạn khai thác, phải đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường,  khuyến khích đầu tư điện mặt trời kết hợp với sản xuất nông nghiệp và du lịch; dự kiến công suất lắp đặt khoảng 100MWp.

Đến năm 2025, tổng công suất lắp đặt điện mặt trời mặt đất toàn thành phố khoảng 74,96MWp, sản lượng điện mặt trời tương ứng 109.435 MWh; đến năm 2035, tổng công suất lũy kế lắp đặt điện mặt trời mặt đất toàn thành phố đạt 174,9 MW, sản lượng điện mặt trời tương ứng là 255.349 MWh.

Về năng lượng gió, khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng và lựa chọn công nghệ, thiết bị sử dụng năng lượng gió phù hợp với quy mô vừa và nhỏ gắn với chiển khai Chiến lược biển Việt Nam theo chương trình số 28-Ctr/TU; ưu tiên huy động các tổ chức, cá nhân có tiềm lực về kỹ thuật và tài chính xúc tiến nghiên cứu và phát triển dự án điện gió ngoài khơi.

Về năng lượng sinh khối, mục tiêu đến năm 2025 tổng công suất lắp đặt điện sinh khối toàn thành phố đả 33MW, sản lượng điện ương ứng 182.040 MWh. Đến năm 2035, tổng công suất đả 50 MW, sản lượng điện tương ứng 259.594 MWh.

Để thực hiện Đề án này, TP. Đà Nẵng khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân tham gia phát triển các dự án năng lượng, bố trí nguồn lực hợp lý cho nghiên cứu công nghệ năng lượng tái tạo, xây dựng dữ liệu năng lượng tái tạo cho mục đích dài hạn…

Chi tiết đề án xem file đính kèm

 

1737%20qd_signed.PDF


  • 24/05/2021 03:19
  • Ngô Hiếu