Đà Nẵng: Hơn 1.200 người tham gia làm sạch môi trường

UBND TP Đà Nẵng vừa mới phát động và ra quân Tuần lễ nạo vét, khơi thông cống rãnh, mương thoát nước năm 2016, với mục đích giảm số điểm ngập úng trên toàn thành phố trước mùa mưa và nâng cao nhận thức người dân về bảo vệ môi trường.

bảo vệ môi trường, Ngày Chủ nhật, Xanh - Sạch - Đẹp, thành phố Đà Nẵng

  Các cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố tham gia làm sạch hệ thống cống - Ảnh: Nguồn Internet.

Ngay sau lễ phát động, hơn 1.200 người đã cùng tham gia nạo vét, khơi thông và làm sạch tuyến mương hở 16C, phường Hòa Phát, với diện tích 14 ha.

Tuần lễ nạo vét, khơi thông cống rãnh, mương thoát nước diễn ra từ ngày 21 - 28/8. Theo đó, toàn thành phố sẽ tổ chức nạo vét, khơi thông năm điểm cấp thành phố và 46 điểm cấp quận, huyện. Đây là những điểm thường xảy ra ngập úng khi mùa mưa đến, gây ô nhiễm môi trường. Trong đó, tập trung hai ngày Chủ nhật 21, 28/8, huy động nhiều lực lượng vũ trang, các hội đoàn thể và người dân tham gia nạo vét, khơi thông cống rãnh.

Được biết, đây là năm thứ sáu, TP Đà Nẵng phát động phong trào này với mục đích kêu gọi sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân, huy động nguồn lực xã hội, cộng đồng chia sẻ cùng nhà nước trong các hoạt động nạo vét, sửa chữa, nâng cấp hệ thống thoát nước tại các khu vực, đặc biệt nơi thường xuyên bị ngập nước và gây ô nhiễm môi trường.

Tuần lễ kết hợp phong trào Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp năm 2016 tập trung ra quân nạo vét, khơi thông tại các tuyến mương, cống thoát nước trọng điểm, hạn chế thấp nhất tình trạng ngập úng trên địa bàn thành phố trong mùa mưa bão năm 2016.