Cuộc thi sáng tạo xanh Bình Định năm 2017

Cuộc thi dành cho học sinh - sinh viên có các ý tưởng về bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đoàn Bình Định vừa phát động tổ chức cuộc thi Sáng tạo xanh Bình Định năm 2017.

Đối tượng tham gia là học sinh tiểu học và trung học cơ sở (nhóm 1); học sinh trung học phổ thông (nhóm 2); sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng, đại học và các đối tượng khác có độ tuổi từ 19 - 30 tuổi (nhóm 3). Khuyến khích các em ở miền núi, hải đảo, dân tộc ít người tham gia.

Các tác phẩm tham dự cần có ý tưởng về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững và mô hình kèm theo. Cụ thể, các tác phẩm phải phản ánh các vấn đề như tiết kiệm năng lượng; sản phẩm thân thiện với môi trường; bảo tồn đa dạng sinh học; tái chế, xử lý rác thải, nước thải, khí thải; giải pháp về mặt chính sách, giáo dục môi trường; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và bảo vệ môi trường.

Thời điểm cuối nộp tác phẩm dự thi là ngày 31/8/2017.

Ban tổ chức nhận bài tại: Chi cục Bảo vệ Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường; địa chỉ: 387 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; điện thoại: 056. 3749457.