Công ty Truyền tải điện 3 áp dụng nhiều giải pháp tiết kiệm điện năng giá trị hàng tỷ đồng mỗi năm

Nửa đầu năm 2021, mặc dù sản lượng điện nhận và giao qua lưới điện 220-500 kV do Công ty Truyền tải điện 3 tăng gần 15% so với năm 2020, song tỉ lệ tổn thất điện năng vẫn thấp hơn kế hoạch được giao.

Xác định tầm quan trọng việc giảm tiêu thụ điện, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) đã cùng các đơn vị Truyền tải khu vực tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp theo đề án giảm tiêu thụ điện trên các lĩnh vực quản lý, quản lý vận hành, quản lý vận hành hệ thống đo đếm giao nhận điện năng, tiết kiệm điện, giảm điện năng tự dùng các trạm biến áp và đầu tư xây dựng lưới điện truyền tải.

Theo đó, PTC3 đã duy trì hoạt động hiệu quả của Ban Chỉ đạo giảm tiêu thụ điện từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc. Đồng thời giao chỉ tiêu tiêu thụ điện đến các truyền tải điện khu vực, triển khai quản lý tiêu thụ điện đến từng phần tử đường dây, máy biến áp.

Cùng với đó, PTC3 thường xuyên kiểm tra, rà soát tình hình thực hiện chỉ tiêu tiêu thụ điện, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tiêu thụ điện như: Nguồn điện mặt trời đưa vào vận hành, thay đổi phương thức vận hành, chậm tiến độ các công trình đầu tư xây dựng, quá tải lưới điện, cắt điện công tác,… để chấn chỉnh và đề ra các phương án khắc phục, xử lý kịp thời.

Trong vận hành, phối hợp chặt chẽ với các tung tâm điều độ để bảo đảm các thông số vận hành theo giới hạn cao của biểu đồ điện áp và khả năng mang tải thiết bị; thay đổi kết dây, tách thanh cái, mở vòng lưới điện để cưỡng bức công suất, tận dụng tối đa khả năng tải các đường dây 220 kV còn non tải.

Tiến hành rà soát lưới điện để nâng khả năng tải các đường dây, nâng công suất các máy biến áp đầy và quá tải trong vận hành. Đồng thời, quản lý tốt hệ thống đo đếm nhất là tại các điểm ranh giới, thực hiện kiểm định định kỳ hệ thống đo đếm đúng quy định, bảo đảm hệ thống đo đếm ranh giới chính xác sản lượng điện năng giao nhận.

Năm ngoái, Công ty đã phối hợp với Ban Quản lý án các công trình điện miền Trung, miền Nam tiếp nhận, đưa vào vận hành các công trình đầu tư xây dựng phục vụ giải tỏa công suất các nguồn năng lượng tái tạo khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa như nâng công suất TBA 220 kV Tháp Chàm, lắp máy 2 TBA 220 kV Hàm Tân, TBA 220 kV Phan Rí, TBA 220 kV Ninh Phước, TBA 220 kV Vân Phong và đóng điện, đưa vào vận hành các máy biến áp 500 kV thuộc các dự án nâng công suất  TBA 500 kV Vĩnh Tân, TBA 500 kV Di Linh.

Các dự án này đưa vào vận hành đã góp phần làm giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ an toàn, tin cậy vận hành lưới điện, giảm bớt tình trạng đầy và quá tải lưới điện trên hệ thống lưới điện truyền tải do PTC3 quản lý, vận hành.

Mấy năm gần đây PTC3 cũng tiết kiệm tiền tỉ mỗi năm nhờ lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại các trạm biến áp. Cụ thể, Công ty đã triển khai lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại các trạm biến áp do Công ty quản lý. 

Theo đó, dự án “Trang bị hệ thống điện mặt trời áp mái tại các trạm biến áp do PTC3 quản lý” có quy mô diện tích lắp đặt 2.880 m2 trên mái nhà điều khiển của 16 TBA, gồm 05 TBA 500kV (gồm TBA 500kV Peiku, Plleiku 2, Đăk Nông, Vĩnh Tân, Di Linh) và 11 TBA 220 kV (Quy Nhơn, Phước An, Phù Mỹ, Tuy Hòa, Nha Trang, Tháp Chàm, Phan Thiết, Hàm Tân, Krông Buk, Đăk Nông, Đức Trọng). Dự án được thiết kế có tổng công là 400 kWp, trong đó công suất thiết kế mỗi TBA 500kV là 40 kWp, TBA 220kV là 20 kWp.

Dự án đưa vào vận hành ước tính mỗi năm cung cấp sản lượng điện 622 MWh cho hệ thống điện tự dùng tại các TBA, tương đương khoảng 14% sản lượng điện tự dùng, giá trị tiền tiết kiệm ước tính khoảng 1,2 tỉ đồng/năm (Tính theo đơn giá mua điện mặt trời trên mái nhà tại thời điểm hiện tại 1.943 đồng/kWh).

Link gốc


  • 29/07/2021 03:11
  • Nguồn: https://vietnamnet.vn