Công ty Thủy điện Ialy triển khai kế hoạch hưởng ứng Giờ trái đất

Công ty Thủy điện Ialy đã xây dựng kế hoạch số 304/KH-TĐIAL ngày 15/3/2019, triển khai nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2019, nhằm nâng cao nhận thức cho CBCNV, người thân và cộng đồng trong việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường.

Băng rôn, pa nô được treo lại khu Văn phòng Công ty, các nhà máy để tuyên truyền chiến dịch Giờ trái đất 2019. Nguồn ảnh: ialyhpc.

Công ty đã triển khai thiết kế và treo băng rôn, pa nô tại Văn phòng, các nhà máy, các khu tập thể... đồng thời phổ biến nội dung văn bản liên quan đến Chiến dịch Giờ trái đất năm 2019 để tuyên truyền, vận động mọi người hưởng ứng tham gia.

Từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 30/3/2019, theo kế hoạch sẽ thực hiện tắt hệ thống chiếu sáng tại khu vực Văn phòng, các khu tập thể; vận động gia đình CBCNV toàn Công ty tắt thiết bị điện sinh hoạt không cần thiết. Tại các nhà máy, tắt hệ thống chiếu sáng giao thông và các vị trí không cần thiết khác.

Tại Công ty Thủy điện Ialy, tiết kiệm điện năng không chỉ được thực hiện trong Chiến dịch Giờ trái đất mà từ lâu đã là hoạt động thường ngày của CBCNV. Bên cạnh đó là các hoạt động tiết kiệm nhiên liệu và vật tư thiết bị, đảm bảo vệ sinh môi trường tại nơi ở, nơi làm việc; duy trì và áp dụng hiệu quả công cụ cải tiến năng suất Kaizen - 5S...