Cộng hòa Ai-len: Các doanh nghiệp công nghiệp trọng điểm tăng cường các giải pháp tiết kiệm năng lượng

Theo báo cáo vừa được Cơ quan Năng lượng bền vững Cộng hòa Ai-len (SEAI) công bố mới đây, những doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm ở Cộng hòa Ai-len đã tiết kiệm được khoảng 12,4 triệu Euro nhờ áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong năm 2018.

Mạng lưới doanh nghiệp công nghiệp trọng điểm của SEAI gồm 190 doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp nổi tiếng như: Kerry Group, Astellas Ireland, GlaxoSmithKline, Pfizer... Các doanh nghiệp này sử dụng khoảng 134.000 nhân viên và khoảng 1/5 tổng lượng năng lượng sơ cấp của Cộng hòa Ai-len; tiêu tốn tiền điện từ 1 triệu Euro/năm trở lên.

SEAI đã nỗ lực vận động các doanh nghiệp trên thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Trong bối cảnh kinh doanh ngày càng tăng trưởng, các doanh nghiệp đồng thời cũng đã cải thiện tình hình sử dụng năng lượng. Theo thống kê của SEAI, trong năm 2018, đã có 27 giải pháp tiết kiệm năng lượng hiệu quả được thực hiện, giúp tiết kiệm 327GWh điện; đồng thời cắt giảm 65.800 tấn khí thải carbon.

Điển hình, năm 2018, hiệu suất năng lượng của PharmaChem (doanh nghiệp thuộc mạng lưới doanh nghiệp công nghiệp trọng điểm của SEAI) tăng 15% so với năm 2017. Hơn 40% thành viên của mạng lưới có chứng chỉ quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn quốc tế (ISO50001) và đạt hiệu suất năng lượng trung bình trong 5 năm gần đây ở mức 1,8%. 

 

 


  • 14/02/2020 04:57
  • Huy P. (Theo www.energylivenews.com)