Công bố chương trình ‘Vì biển đảo xanh Tổ quốc’

Lễ công bố giai đoạn 1 chương trình ‘Vì biển đảo xanh Tổ quốc’, được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP. HCM (HANE) phối hợp với Hiệp hội Nhựa Việt Nam tổ chức ngày 19/9 tại TP. HCM.

 BTC trao chứng nhận Đại sứ chương trình 'Vì biển đảo xanh Tổ quốc' cho ca sĩ , nhạc sĩ, diễn viên Nguyễn Phi Hùng - M.Nhiệm.

Theo đó, chương trình sẽ diễn ra trong vòng 3 năm từ 2020 – 2023 với mục tiêu tìm kiếm các nguồn lực để phủ xanh các vùng ven biển và hải đảo, hướng dẫn bộ đội và ngư dân cách thức giữ gìn môi trường biển.

Trong giai đoạn 1 (2020-2023), chương trình “Vì biển đảo xanh Tổ quốc” triển khai nhiều hoạt động như trồng cây, bàn giao con giống, chăm sóc bộ đội tại Vùng 2 và Vùng 4 Hải quân; tổ chức cuộc thi sáng tác bài hát chủ đề “Hát vì biển đảo xanh Tổ quốc”; tổ chức giải Golf gây quỹ chăm lo cán bộ, chiến sĩ hải quân và dân nghèo…

Tai lễ công bố, HANE cũng đã phát động Cuộc thi sáng tác bài hát chủ đề ‘Hát vì biển đảo xanh Tổ quốc’; triển khai công bố chương trình Nhãn sinh thái Rồng Xanh với mục tiêu thúc đẩy các doanh nghiệp quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả nguyên vật liệu sản xuất, tạo ra sản phẩm thân thiện môi trường, ứng dụng công nghệ hiện đại và thực hiện qui trình sản xuất tuần hoàn.

Ban tổ chức cũng giới thiệu ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên Nguyễn Phi Hùng là Đại sứ của chương trình ‘Vì biển đảo xanh Tổ quốc’


  • 21/09/2020 09:54
  • Mai Nhiệm