Công bố 10 doanh nghiệp dẫn đầu năng lượng sạch Việt Nam năm 2019

Bảng xếp hạng Top 10 doanh nghiệp dẫn đầu năng lượng sạch Việt Nam năm 2019 (VCE 10) đã được Hội đồng Khoa học của Tạp chí Năng lượng Việt Nam (VER) công bố ngày 20/12/2019.

Bảng xếp hạng VCE 10 dựa trên kết quả nghiên cứu, đánh giá độc lập từ cơ sở dữ liệu của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Hiệp hội Năng lượng Việt Nam (VEA) và thông tin tổng hợp dựa trên kết quả thực tế của các doanh nghiệp, chủ đầu tư công bố tham gia đầu tư năng lượng sạch tại Việt Nam hiện nay.

Tiêu chí đánh giá Bảng xếp hạng VCE 10 dựa trên quy mô đầu tư nguồn năng lượng tái tạo, cập nhật xu thế năng lượng sạch trên thế giới, công nghệ, thiết bị, các yếu tố quyết định đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo, tốc độ đầu tư phát triển dự án năng lượng sạch, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội,...

Tổng công suất nguồn điện của Top 10 doanh nghiệp dẫn đầu năng lượng sạch với danh mục 29 nhà máy điện mặt trời và điện gió là trên 2.300MW, trong đó, 2.164,52MW điện mặt trời và 139,15MW điện gió, chiếm 49% tổng công suất điện mặt trời, điện gió toàn quốc và chiếm 27,6% tổng nguồn năng lượng tái tạo.

Trung Nam Group đứng đầu bảng xếp hạng năm 2019 với 3 dự án nhà máy điện năng lượng tái tạo đã đi vào hoạt động.

Danh sách các doanh nghiệp dẫn đầu năng lượng sạch Việt Nam năm 2019:

Bảng xếp hạng

STT

Nhà đầu tư

Công suất (MW)

Địa điểm

 

 

 

1

Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam (TRUNG NAM GROUP)

399,95

 

1

Nhà máy Điện mặt trời Trung Nam

204

Ninh Thuận

2

Nhà máy Điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh

140

Trà Vinh

3

Nhà máy Điện gió Trung Nam

55,95

Ninh Thuận

2

Công ty CP Năng lượng Dầu Tiếng

350

 

4

Nhà máy Điện mặt trời Dầu Tiếng 1

150

Tây Ninh

5

Nhà máy Điện mặt trời Dầu Tiếng 2

200

Tây Ninh

3

Công ty CP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (TTVN Group)

296,56

 

6

Nhà máy Điện mặt trời Hồ Bầu Ngứ

37,4

Ninh Thuận

7

Nhà máy Điện mặt trời Hàm Kiệm

45

Bình Thuận

8

Nhà máy Điện mặt trời Hòa Hội

214,16

Phú Yên

4

Tập đoàn TTC

290,88

 

9

Nhà máy Điện mặt trời Phong Điền

35

Huế

10

Nhà máy Điện mặt trời Krông Pa

49

Gia Lai

11

Nhà máy Điện mặt trời TTC số 1

48

Tây Ninh

12

Nhà máy Điện mặt trời TTC số 2

40,8

Long An

13

Nhà máy Điện mặt trời TTC Đức Huệ 1

40,8

Long An

14

Nhà máy Điện mặt trời TTC Hàm Phú 2

40,8

Bình Thuận

15

Nhà máy Điện mặt trời Trúc Sơn

36,48

Đắk Nông

5

Tập đoàn BIM GROUP

265,5

 

16

Nhà máy Điện mặt trời BIM

25

Ninh Thuận

17

Nhà máy Điện mặt trời BIM 2

199,3

Ninh Thuận

18

Nhà máy Điện mặt trời BIM 3

41,2

Tây Ninh

6

Tổng công ty CP Thương mại và xây dựng (VIETRACIMEX)

250

 

19

Nhà máy Điện mặt trời Hồng Phong 1A

150

Bình Thuận

20

Nhà máy Điện mặt trời Hồng Phong 1B

100

Bình Thuận

7

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

139,38

 

21

Nhà máy Điện mặt trời Cư Jút

50

Đắk Nông

22

Nhà máy Điện mặt trời TTĐL Vĩnh Tân GĐ 1

4,4

Bình Thuận

23

Nhà máy Điện mặt trời nổi hồ Đa Mi

42

Bình Thuận

24

Nhà máy Điện mặt trời Điện lực miền Trung

8,1

Khánh Hòa

25

Nhà máy Điện mặt trời Vĩnh Tân 2

34,88

Bình Thuận

8

Tập đoàn SUNSET Thái Lan

131,3

 

26

Nhà máy Điện mặt trời CMX Renewable Việt Nam

131,3

Ninh Thuận

9

Công ty TNHH Thương mại xây dựng Công Lý

99,2

 

27

Nhà máy Điện gió Bạc Liêu 1

16

Bạc Liêu

28

Nhà máy Điện gió Bạc Liêu 2

83,2

Bạc Liêu

10

Tập đoàn Sao Mai

96,9

 

 

29

Nhà máy Điện mặt trời Sao Mai – An Giang (giai đoạn 1,2)

96,9

An Giang

 


  • 23/12/2019 11:00
  • Ngọc Tuấn