Cơ quan hành chính sự nghiệp TP Đà Nẵng đồng hành tiết kiệm điện năm 2013

Công ty Điện lực Đà Nẵng vừa phối hợp với Công đoàn viên chức thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Cơ quan hành chính sự nghiệp đồng hành tiết kiệm điện năm 2013”.

Tham dự có ông Nguyễn Đăng Hải - Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng; đại diện Sở Công Thương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Tổng công ty Điện lực miền Trung và gần 200 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn viên chức (CĐVC) Đà Nẵng.

Lãnh đạo PC Đà Nẵng tặng hoa và cờ lưu niệm cho đại diện 4 Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn viên chức TP Đà Nẵng

Phong trào thi đua “Cơ quan hành chính sự nghiệp đồng hành tiết kiệm điện năm 2013” được phát động nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ) trong việc sử dụng điện tại cơ quan, đơn vị; góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước, an sinh xã hội của Thành phố và ổn định doanh nghiệp.

Theo đó, các công sở, cơ quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn Thành phố sẽ phấn đấu thực hiện tiết kiệm ít nhất 10% điện năng tiêu thụ trong ba tháng 4, 5 và 6/2013 so với cùng kỳ năm 2012. Đến tháng 7/2013, trên cơ sở kết quả đạt được, sẽ có tối đa 8 đơn vị đạt tiêu chí (lấy từ cao xuống thấp) được lựa chọn để trao giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng là 1 triệu đồng/đơn vị.

Để triển khai phong trào hiệu quả, ngay sau Lễ phát động, PC Đà Nẵng đã tiến hành phát tờ rơi tuyên truyền tiết kiệm điện đến các Công đoàn cơ sở trực thuộc CĐVC Thành phố. Đồng thời, CĐVC Thành phố cũng chỉ đạo các Công đoàn cơ sở trực thuộc phối hợp với đơn vị triển khai phong trào thi đua đến CCVCLĐ, cam kết đăng ký thực hiện và hưởng ứng tiết kiệm điện. Đây được xem là một trong những tiêu chí để đánh giá các công đoàn cơ sở trực thuộc CĐVC Thành phố trong hoạt động công đoàn năm 2013.

Phong trào thi đua “Cơ quan hành chính sự nghiệp đồng hành với tiết kiệm điện năm 2013” là điểm mới, nét sáng tạo trong công tác tuyên truyền tiết kiệm điện năm 2013 của PC Đà Nẵng, nối tiếp các hoạt động như: “Tuần lễ tuyên truyền tiết kiệm điện”, “Giờ trái đất”, phong trào thi đua “Gia đình tiết kiệm điện năm 2013”; “Công nhân ngành Điện đồng hành với tiết kiệm điện”. Từ đó, hình thành nên ý thức, thói quen sử dụng điện tiết kiệm tại cơ quan, gia đình của mỗi một cán bộ, viên chức thành phố Đà Nẵng.


  • 22/04/2013 04:24
  • Thục Uyên
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét