Chương trình công nhận danh hiệu Cơ sở sử dụng năng lượng xanh TP. Hà Nội năm 2021

Mới đây, Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ phối hợp với Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Hà Nội (Hanoi IDC, thuộc Sở Công Thương Hà Nội) triển khai Chương trình công nhận danh hiệu Cơ sở sử dụng năng lượng xanh TP. Hà Nội năm 2021 (Green Energy Model Programme).

Chương trình nhằm hướng tới thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch theo mục tiêu tăng trưởng kinh tế xanh, ổn định và bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng khả năng hội nhập kinh tế thế hệ mới.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tự động hóa, sáng tạo áp dụng công nghệ, công nghiệp thế hệ 4.0 trong hệ thống trang thiết bị và quản lý năng lượng, xây dựng bộ chỉ số hiệu quả năng lượng nhằm nâng cao hệ suất năng lượng cho các hệ thống, công nghệ sử dụng nhiều năng lượng.

Chương trình công nhận danh hiệu cơ sở sử dụng năng lượng xanh TP Hà Nội năm 2021 nhận hồ sơ tham dự đến hết tháng 10 năm 2021.

Đối tượng tham gia chương trình bao gồm:

Thứ nhất, cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm có mức tiêu thụ năng lượng hàng năm quy đổi từ 1.000 TOE trở lên đối với cơ sở sản xuất công nghiệp; có mức tiêu thụ năng lượng hàng năm quy đổi từ 500 TOE trở lên đối với cơ sở là công trình xây dựng.

Thứ hai, công trình xây dựng đang trong giai đoạn thiết kế hoặc vận hành hoặc cải tạo lại có tổng diện tích sàn từ 2.500 m 2 trở lên. Thứ ba, cơ sở sử dụng nhiều năng lượng trong sản xuất công nghiệp có mức tiêu thụ năng lượng từ 300 TOE (hoặc tương đương với 2.000.000 kWh điện/năm trở lên) đến dưới 1.000 TOE (hoặc tương đương dưới 6.500.000 kWh/năm).

Chương trình nhận hồ sơ tham dự đến hết tháng 10 năm 2021. Lễ trao giải được dự kiến tổ chức vào quý IV năm 2021.

Các cơ sở sản xuất, công trình xây dựng tham gia chương trình sẽ được đánh giá, cấp giấy chứng nhận danh hiệu 3 sao, 4 sao, 5 sao tương ứng với các mức đạt được; được tôn vinh, quảng bá hình ảnh rộng rãi trên các phương tiện thông tin của thành phố; và được ưu tiên tham gia các chương trình xúc tiến, khuyến công, khuyến nông của thành phố theo quy định.

Qua nhiều năm được triển khai, chương trình đã vận động, hướng dẫn trên 260 cơ sở tham gia đánh giá công nhận danh hiệu cơ sở, công trình xây dựng sử dụng năng lượng xanh, đã công nhận danh hiệu năng lượng xanh cho 108 cơ sở, công trình xây dựng.

Đặc biệt, năm 2020, chương trình đã hỗ trợ kỹ thuật nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, tư vấn cho 04 cơ sở tham gia giải thưởng Tiết kiệm năng lượng ASEAN.

Cách thức nộp hồ sơ tham dự Chương trình:

Các cơ sở nộp hồ sơ (01 bản in hồ sơ và 01 bộ file mềm) trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ đến bộ phận thường trực: Phòng Tiết kiệm năng lượng - Trung tâm Khuyến Công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Số 176 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội; Email: tietkiemnangluongscthanoi@gmail.com).

Hồ sơ đăng ký tham gia chương trình có thể tải về tại đây.


  • 10/09/2021 01:52
  • Thanh Huyền