Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu triệt để tiết kiệm điện

Nhằm chỉ đạo điều hành hoạt động cung ứng sử dụng điện, đảm bảo cung ứng điện ổn định, an toàn và tin cậy, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân năm 2013; Chủ tịch UBND Thừa Thiên Huế ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND ký ngày 28/3/2013 về việc tăng cường công tác tiết kiệm điện năm 2013.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao trách nhiệm Sở Công Thương có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền rộng rãi để cán bộ, nhân dân biết và có những giải pháp tiết kiệm điện. Đặc biệt trong các giờ cao điểm; Hướng dẫn, giải thích các cơ sở sản xuất trọng điểm thực hiện kiểm toán năng lượng theo quy định; Chỉ đạo các tổ chức Tư vấn, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng đẩy mạnh các hoạt động tư vấn tiết kiệm năng lượng, kiểm toán năng lượng để giúp các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp xây dựng và thực hiện đầu tư, thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng; quảng bá các trang thiết bị điện hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng; đồng thời kiểm tra, đôn đốc và định kỳ báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh, đề xuất các giải pháp, biện pháp tăng cường thực hiện tiết kiệm điện.

Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế có trách nhiệm tuyên truyền phổ biến đến tổ chức, hộ sử dụng điện, đẩy mạnh và tạo sự chuyển biến tích cực trong hành vi sử dụng điện của khách hàng sử dụng điện và cộng đồng xã hội; khuyến khích sử dụng bình nước nóng năng lượng mặt trời và chính sách hỗ trợ 1 triệu đồng khi lắp đặt bình nước nóng năng lượng mặt trời của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tổ chức thực hiện tốt chỉ thị số 4472/CT-EVN ngày 3/12/2012 của Tập đoàn Điện lực VN về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện năm 2013.

Bên cạnh đó, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế tiếp tục tổ chức thống kê, theo dõi và báo cáo tình hình sử dụng điện tại các công sở, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sử dụng điện trọng điểm trên địa bàn tỉnh; đối chiếu chỉ tiêu tiết kiệm 10% sản lượng điện sử dụng cơ quan công sở, thông báo cho khách hàng, báo cáo Sở Công Thương, Sở Tài chính và Uỷ ban nhân dân tỉnh để có biện pháp xử lý đối với các đơn vị, khách hàng không thực hiện tiết kiệm điện...

Xem toàn bộ Chỉ thị trong file đính kèm.

Chi thi 05 Thua Thien Hue.pdf


  • 17/04/2013 09:08
  • Ngọc Thọ
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét