Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu tăng cường quản lý đầu tư các dự án nguồn điện năng lượng tái tạo

Ngày 25/6/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có công văn số 5422/UBND-CT đề nghị các sở, ban, ngành có liên quan tăng cường thực hiện việc quản lý đầu tư các dự án nguồn điện năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Công ty CP One One miền Trung. Ảnh: ĐVCC.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định kỹ năng lực, nguồn vốn đầu tư các dự án điện năng lượng tái tạo.

Ngoài ra, các sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế công nghiệp tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng cường công tác quản lý đầu tư các dự án nguồn điện năng lượng tái tạo, đặc biệt là các dự án có vốn đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài, liên danh nước ngoài, dự án gần khu biên giới, nhạy cảm về an ninh quốc phòng, dự án có tác động ảnh hưởng lớn đến môi trường, đất sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp có vi phạm, kịp thời báo cáo những vướng mắc và những vấn đề vượt thẩm quyền.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 4838/VPCP-CN ngày 17/6/2020 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc xử lý những tồn tại, bất cập trong quản lý, phát triển nguồn điện năng lượng tái tạo.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có các dự án nguồn điện năng lượng tái tạo phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư các dự án nguồn điện năng lượng tái tạo, nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch, kiên quyết loại bỏ cơ chế “xin - cho” trong quá trình thực hiện.

Chi tiết xem văn bản đính kèm

CV5422_UBNDThuaThienHue.pdf