Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu thực hiện nghiêm tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố

Ngày 26/6/2020, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2020 - 2025.

Công nhân PC Hải Phòng tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý đến người dân. Ảnh: ĐVCC.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu lãnh đạo các tổ chức, cá nhân nghiêm túc thực hiện việc tiết kiệm điện, nhằm đáp ứng mục tiêu tiết kiệm điện của cả nước, hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 2020 – 2025 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong việc tiết kiệm điện.

Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập phối hợp với Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng (PC Hải Phòng) xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện cho đơn vị mình, đảm bảo hằng năm tối thiểu tiết kiệm 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm; thực hiện phổ biến, quán triệt việc thực hiện tiết kiệm điện tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy, các quy định hiện hành về tiết kiệm điện.

Đối với việc thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời, yêu cầu các tổ chức cá nhân quản lý vận hành hệ thống phối hợp với đơn vị cung cấp điện xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện, đảm bảo tối thiểu tiết kiệm 20% tổng điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 2020 – 2025 cho các hoạt động chiếu sáng. Triển khai các giải pháp công nghệ tiết kiệm điện, các giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chiếu sáng công cộng…

PC Hải Phòng tổ chức thống kê, báo cáo tình hình sử dụng điện của từng tháng tại các cơ quan công sở, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn (có so sánh với mức sử dụng điện cùng kỳ), báo cáo UBND thành phố; phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức đóng trên địa bàn xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện, xây dựng phương án điều hòa phụ tải theo từng mức cắt giảm công suất và sản lượng do Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia yêu cầu; thực hiện phương thức vận hành ổn định, an toàn hệ thống điện, tăng cường công tác duy tu bảo dưỡng hệ thống đường dây…

Chi tiết văn bản xem file đính kèm

Chithi16.pdf


  • 03/07/2020 04:30
  • Phạm Tân