Chính thức ra mắt Mạng lưới Tiết kiệm điện Việt Nam

Ngày 7/6/2022, Trung tâm Nghiên cứu phát triển thị trường điện lực và đào tạo (ERAVCTED) chính thức ra mắt Mạng lưới Tiết kiệm điện Việt Nam trên nền tảng Zalo và Facebook dưới tên gọi Vietnam Electricity Saving Network (VESN).

ERAVCTED chính thức ra mắt Mạng lưới Tiết kiệm điện tại Việt Nam. Nguồn: ERAV

Mạng lưới Tiết kiệm điện được xây dựng với mục tiêu kết nối các tổ chức, cá nhân, các đơn vị điện lực tham gia để phổ biến, tuyên truyền, chia sẻ các chủ trương, chính sách, quy định pháp luật, các kinh nghiệm, giải pháp thực hiện tiết kiệm điện; nâng cao ý thức tiết kiệm điện đến cộng đồng, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội, doanh nghiệp dịch vụ và các thành phần kinh tế thông qua hoạt động đào tạo, phổ cập kiến thức, chiến dịch truyền thông và nhiều hoạt động khác thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030.

Với việc hình thành Mạng lưới Tiết kiệm điện rộng khắp trên phạm vi toàn quốc, các hoạt động tiết kiệm điện sẽ được triển khai đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, qua đó góp phần thực hiện đạt được các mục tiêu đặt ra của Chính phủ về tiết kiệm điện và phát triển bền vững.

Quét mã QR code để đăng ký trở thành thành viên của Mạng lưới tiết kiệm điện Việt Nam (nguồn: ERAV):