Chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh

Từ ngày 20/2, Thông tư số 01/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về Chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh chính thức có hiệu lực.

Sẽ có nhiều nhóm chỉ tiêu trong xây dựng đô thị tăng trưởng xanh - Ảnh: Ng.Tuấn.

Theo đó, các chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh được chia thành 4 nhóm (24 chỉ tiêu), trong đó: Nhóm kinh tế gồm 5 chỉ tiêu nhằm đánh giá hiệu quả tăng trưởng kinh tế về sử dụng năng lượng và tài nguyên thiên nhiên trong đầu tư xây dựng và phát triển đô thị; nhóm môi trường gồm 10 chỉ tiêu nhằm đánh giá về chất lượng môi trường và cảnh quan đô thị, mức độ áp dụng các giải pháp sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường và giảm thiểu ô nhiễm, xả thải, phát thải khí nhà kính trong phát triển đô thị; nhóm xã hội gồm 4 chỉ tiêu nhằm đánh giá về hiệu quả nâng cao chất lượng và điều kiện sống của người dân đô thị...

Đây là cơ sở để các đô thị đề xuất hoạt động ưu tiên xây dựng đô thị tăng trưởng xanh; rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu cụ thể trong quy hoạch đô thị, chương trình phát triển đô thị...

Chi tiết Thông tư số 01/2018/TT-BXD xem file đính kèm.

BXD_01-2018-TT-BXD_05012018_signed.pdf


  • 23/02/2018 05:46
  • Ngọc Tuấn