Chỉ thị của UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu tăng cường tiết kiệm điện

Để đảm bảo cung cấp điện ổn định cho sản xuất, kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của nhân dân, tăng cường sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, ngày 31-5-2017, Chủ tịch UBND tỉnh ra Chỉ thị số 09/CT-UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, các cơ quan đơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục, chủ động triển khai các biện pháp tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26-1-2011 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

1.1. Đối với các cơ quan, công sở:

- Căn cứ vào tình hình sử dụng điện của năm trước và yêu cầu nhiệm vụ thực tế để xây dựng phương án sử dụng điện phù hợp, đảm bảo tiết kiệm; ban hành nội quy sử dụng điện tiết kiệm tại cơ quan, đơn vị. Đối với các tòa nhà, phải có phương án đảm bảo cách nhiệt khi sử dụng máy điều hòa, tận dụng tối đa ánh sáng ngoài trời.

- Tăng cường sử dụng ánh sáng tự nhiên, tắt bớt đèn chiếu sáng khi số người làm việc trong phòng giảm, hạn chế số lượng đèn chiếu sáng chung ở hành lang, khu vực sân, vườn, hàng rào.

- Tắt các thiết bị sử dụng điện không cần thiết khi ra khỏi phòng và hết giờ làm việc. Trang thiết bị điện trong các phòng khi không có người làm việc đều phải cắt điện (trừ các thiết bị có tính chất đặc thù).

- Chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết và chỉ để chế độ làm mát từ 25oC trở lên, tắt điều hòa 30 phút trước khi hết giờ làm việc. Định kỳ tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng đường thông gió và đường dẫn nhiệt để tránh tổn thất điện năng. Dùng quạt để thay thế điều hòa nhiệt độ khi không quá nóng.

1.2. Đối với các cơ sở sản xuất:

- Xây dựng kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; xây dựng định mức tiêu hao năng lượng cho mỗi đơn vị sản phẩm, xây dựng chỉ tiêu tiết kiệm năng lượng tại đơn vị mình làm cơ sở thực hiện và gửi Sở Công Thương để kiểm tra, giám sát theo quy định.

- Bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị sử dụng điện công suất lớn vào giờ cao điểm, các thiết bị hoạt động ở chế độ không tải. Đầu tư thiết bị, áp dụng công nghệ tiên tiến nhằm tiết kiệm điện.

- Tổ chức đôn đốc, kiểm tra thường xuyên việc sử dụng điện tại đơn vị nhằm đảm bảo sử dụng năng lượng đúng kế hoạch và không vượt công suất, biểu đồ phụ tải đăng ký.

- Tắt các thiết bị điện, đèn chiếu sáng khi không có nhu cầu sử dụng, nhất là trong thời gian nghỉ giữa ca sản xuất.

- Đặc biệt, với các cơ sở sản xuất có mức tiêu thụ điện lớn (công suất sử dụng điện trung bình từ 500 KW trở lên hoặc tiêu thụ điện hàng năm từ 3.000.000 kWh trở lên) cần bố trí cán bộ quản lý năng lượng chuyên trách giúp lãnh đạo tổ chức thực hiện việc tiêu thụ năng lượng - hiệu quả. Định kỳ thực hiện kiểm toán năng lượng, xây dựng kế hoạch đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ để sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả để góp phần tăng sức cạnh tranh của sản phẩm. Các doanh nghiệp cơ sở sản xuất thuộc danh mục cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phải xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện mỗi năm ít nhất 1%.

1.3. Đối với chiếu sáng đô thị:

- Các đơn vị quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng điều chỉnh thời gian bật, tắt chiếu sáng công cộng hợp lý, đảm bảo không được gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông, trật tự an ninh công cộng của đô thị.

- Từng bước áp dụng hệ thống thiết bị điều khiển tự động có chế độ điều chỉnh công suất để giảm công suất chiếu sáng khi mật độ giao thông giảm.

- Với các công trình đầu tư xây dựng mới hoặc thay thế bóng đèn trong hệ thống chiếu sáng phải sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện, hiệu suất cao.

- Trong hệ thống chiếu sáng vườn hoa, công viên chỉ sử dụng các loại đèn tiết kiệm điện, giảm 50% công suất chiếu sáng vào giờ cao điểm buổi tối của hệ thống điện, trừ các dịp ngày lễ, tết và các sự kiện lớn tại địa phương.

1.4. Đối với các hộ gia đình và việc dùng điện cho sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ:

- Tích cực tham gia phong trào Hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Bắc Ninh năm 2017.

- Khuyến khích lựa chọn các sản phẩm đèn chiếu sáng tiết kiệm điện, các sản phẩm được dán nhãn tiết kiệm năng lượng; Thay thế dần các loại đèn chiếu sáng có hiệu suất thấp bằng các loại đèn tiết kiệm điện hơn (đèn huỳnh quang hiệu suất cao T8, T5 và đèn compact, đèn Led); khuyến khích sử dụng bình nước nóng bằng năng lượng mặt trời.

- Tận dụng ánh sáng, thông gió tự nhiên; tắt các thiết bị điện khi không có nhu cầu sử dụng. Hạn chế tối đa sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện lớn (máy điều hoà, bình nước nóng, bàn là điện,...) trong giờ cao điểm của hệ thống điện (từ 17 đến 21 giờ hàng ngày).

- Các nhà hàng, cơ sở dịch vụ thương mại giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào giờ cao điểm buổi tối của hệ thống điện; trường hợp có yêu cầu đặc biệt, từ sau 22 giờ tắt toàn bộ đèn chiếu sáng các pano quảng cáo tấm lớn.

2. Tổ chức triển khai thực hiện:

2.1. Sở Công Thương có trách nhiệm:

- Tổ chức kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, không thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trên địa bàn;

- Tổng hợp, tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh trong việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh, các đơn vị đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, kiểm toán năng lượng, hỗ trợ các cơ sở sản xuất của ngành công nghiệp theo hướng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Chỉ đạo Trung tâm tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các biện pháp thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, trong xây dựng, chiếu sáng công cộng, trong giao thông vận tải, trong sản xuất nông nghiệp và dịch vụ.

2.2. Công ty Điện lực Bắc Ninh có trách nhiệm:

- Đảm bảo cấp điện trên địa bàn tỉnh theo danh sách các phụ tải ưu tiên cấp điện được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 559/QĐ-UBND ngày 11-5-2017. Trong đó ưu tiên cấp điện phục vụ các sự kiện chính trị - xã hội, các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh; cho các khách hàng sử dụng điện quan trọng đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Thực hiện điều hòa tiết giảm điện phải theo nguyên tắc luân phiên, công bằng, tránh tình trạng kéo dài ở một khu vực.

- Định kỳ gửi báo cáo tình hình cắt điện trên địa bàn tỉnh về Sở Công Thương trước ngày 5 hàng tháng.

- Triển khai các chương trình vận động tiết kiệm điện như Chương trình Gia đình tiết kiệm điện, Trường học chung tay tiết kiệm điện, Giờ trái đất, quản lý phụ tải, quản lý phụ tải, lắp công tơ điện tử nhiều giá vv… nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý và hiệu quả.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng để tổ chức tuyên truyền rộng rãi về các biện pháp sử dụng năng lượng điện tiết kiệm và hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý trong kỹ thuật và trong kinh doanh, bố trí kế hoạch cải tạo lưới điện hợp lý, hạn chế sự cố và giảm tổn thất điện năng xuống mức thấp nhất. Tổ chức kiểm tra, thống kê các đơn vị không thực hiện tiết kiệm điện, các đơn vị tiêu thụ điện tăng 10% so với dự báo, kịp thời báo cáo Sở Công Thương.

- Tổ chức thống kê, theo dõi và báo cáo tình hình sử dụng điện tại các cơ quan, công sở, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn, có so sánh với mức sử dụng điện của tháng cùng kỳ năm trước, đối chiếu chỉ tiêu tiết kiệm 10% sản lượng điện sử dụng cơ quan, công sở, thông báo cho khách hàng và báo cáo Sở Công thương, Sở Tài chính và UBND tỉnh để có biện pháp xử lý đối với các đơn vị, khách hàng không thực hiện tiết kiệm điện.

2.3. Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch có trách nhiệm:

Kiểm tra, giám sát các đơn vị tham gia quảng cáo, hạn chế sử dụng bóng đèn có công suất lớn, sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện trong các bảng quảng cáo có đèn chiếu sáng. Thực hiện vận hành bảng quảng cáo theo quy định. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tích cực tuyên truyền các giải pháp tiết kiệm trong sử dụng điện.

2.4. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; các Sở, ban ngành cấp tỉnh căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, phân cấp và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật về đầu tư và xây dựng có trách nhiệm:

- Nghiên cứu ứng dụng Khoa học Công nghệ tiên tiến, tiết kiệm điện, năng lượng; hướng dẫn sử dụng và kiểm tra giám sát việc sử dụng, lắp đặt các thiết bị tiết kiệm điện đối với các dự án, công trình, trụ sở, toà nhà làm việc; hệ thống chiếu sáng đường phố, công trình công cộng cộng trên địa bàn tỉnh khi xây dựng mới hoặc cải tạo nâng cấp các công trình dự án.

- Khi tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở, thẩm định, phê duyệt các hồ sơ, dự án cần quan tâm đến việc sử dụng điện, năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Không chấp thuận, thẩm định, phê duyệt, cấp phát kinh phí với các hồ sơ dự án, công trình  sử dụng vốn nhà nước vi phạm các quy định của Nhà nước về sử dụng điện, năng lượng và Chỉ thị này.

2.5. Sở Thông tin và Truyền Thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh, Báo Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông có trách nhiệm:

- Chủ động, tích cực tuyên truyền đến đông đảo quần chúng nhân dân các biện pháp tiết kiệm điện, vận động các hộ sử dụng điện sử dụng các thiết bị hợp lý, giảm công suất vào các giờ cao điểm.

- Thông tin, tuyên truyền các biện pháp thực hành tiết kiệm điện, năng lượng và các gương điển hình trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (ít nhất 2 lần trong 1 tháng)

2.6. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:

- Tổ chức công tác tuyên truyền nhằm phổ biến sâu rộng chủ trương, biện pháp tiết kiệm điện đến mỗi người dân, cán bộ, công chức, viên chức và doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý. Việc tuyên truyền qua hệ thống phát thanh xã (phường, thị trấn) phải làm thường xuyên, liên tục về cách lựa chọn và sử dụng thiết bị tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng; nêu các tấm gương, kỹ năng, các điển hình sáng tạo sử dụng năng lượng hiệu quả;

- Chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn giám sát chặt chẽ thời gian bật, tắt đèn chiếu sáng công cộng các khu vực dân cư hợp lý từ 18 giờ 30 phút ngày hôm trước đến 5 giờ 30 ngày hôm sau.

- Định kỳ hàng quý, báo cáo kết quả thực hiện công tác tiết kiệm trong sử dụng điện về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

- Tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp không thực hiện các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện; xử lý nghiêm đối với các khách hàng sử dụng điện vi phạm biểu đồ công suất đã đăng ký; thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng điện đối với hệ thống chiếu sáng công cộng và quảng cáo, quy định chế độ chiếu sáng cho phù hợp tránh lãng phí.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm ban hành các văn bản quy định về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch, đôn đốc  và kiểm tra thường xuyên việc sử dụng điện tiết kiệm.

4. Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, ngành, cơ quan đơn vị thuộc tỉnh Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có hoạt động điện lực và sử dụng điện có trách nhiệm chỉ đạo và thi hành Chỉ thị này


  • 12/06/2017 04:18
  • Nguyễn Tuấn