Chỉ định Phòng thử nghiệm hiệu suất phục vụ chứng nhận dán nhãn năng lượng

Bộ Công Thương đã có Quyết định số 5049/QĐ-BCT, ngày 5/6/2014, về việc chỉ định Phòng thử nghiệm hiệu suất phục vụ chứng nhận dán nhãn năng lượng cho Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 3.

Theo Quyết định, Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 3 (TP.HCM), được phép tiến hành các hoạt động thử nghiệm cho các sản phẩm tủ lạnh, tủ kết đông lạnh và máy giặt gia dụng phục vụ chương trình dán nhãn năng lượng.

Bộ Công Thương yêu cầu, trong quá trình tham gia chương trình dán nhãn năng lượng, Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 3 phải thực hiện đúng các quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng. Trung tâm có trách nhiệm: Đảm bảo chất lượng trang thiết bị, cơ sở hạ tầng và năng lực thử nghiệm; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc báo cáo đột xuất cho Tổng cục Năng lượng; Bộ Công Thương về công tác thử nghiệm đối với hoạt động thử nghiệm hiệu suất cho các sản phẩm thử nghiệm; tuân thủ các chế độ thanh tra, kiểm tra khi có yêu cầu của các cơ quan chức năng.

Quyết định này có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày ký.

QÐ5049.pdf


  • 27/08/2014 02:17
  • Ngọc Tuấn