Châu Âu trợ cấp cho doanh nghiệp chuyển đổi xanh

Ủy ban châu Âu vừa công bố sửa đổi cơ bản một số quy tắc về trợ cấp cho DN tư nhân nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang một nền kinh tế có mức phát thải ít hơn.

Cao ủy châu Âu về Cạnh tranh nhấn mạnh, mục đích sửa đổi luật lệ nhằm điều chỉnh nền kinh tế cho phù hợp với mục tiêu giảm 55% lượng phát thải khí nhà kính vào năm 2030, tiến tới tổng phát thải bằng 0 vào năm 2050.

Quy tắc mới do Cao ủy châu Âu về Cạnh tranh vừa công bố có thể tóm tắt trong một câu: "Những hoạt động sản xuất và kinh doanh góp phần đạt được các mục tiêu khí hậu có thể được nhà nước trợ cấp, còn những hoạt động gây hại cho mục tiêu khí hậu sẽ không được hỗ trợ", cần phải sửa đổi nhiều điều luật có từ năm 2014 về trợ cấp doanh nghiệp, bao gồm toàn bộ các hoạt động liên quan đến chuyển đổi công nghệ và cải tạo cơ sở hạ tầng theo hướng tăng sử dụng năng lượng tái tạo hoặc giảm khí thải công nghiệp.

"Các quốc gia thành viên có thể hỗ trợ bất kỳ công nghệ nào giảm thiểu carbon, bằng cách sử dụng các công cụ linh hoạt ấn định mức giá thực tế. Ví dụ, một doanh nghiệp sản xuất năng lượng phải bán sản phẩm với giá thấp hơn giá thực tế, ngân sách nhà nước sẽ bù phần chênh lệch. Nếu bán được với giá cao hơn, thì doanh nghiệp phải trả phần chênh lệch cho nhà nước. Điều này đảm bảo cho doanh nghiệp nguồn thu ổn định và có thể dự đoán", bà Margrethe Vestager, Cao ủy châu Âu về Cạnh tranh nói.

Quy tắc mới về trợ cấp doanh nghiệp không chỉ liên quan tới phát thải, mà còn mở rộng ra cả giảm ô nhiễm tiếng ồn, đẩy mạnh kinh tế tuần hoàn và đa dạng sinh học, hay khắc phục thiệt hại về môi trường. Nhiều doanh nghiệp châu Âu đủ điều kiện được giảm thuế hoặc nhận trợ cấp chính phủ, khi quy tắc mới được áp dụng.

"Quá trình chuyển đổi xanh là một thách thức đối với ngành công nghiệp châu Âu, vì phải chuyển đổi cơ bản, mà vẫn phải duy trì sức cạnh tranh trên toàn cầu. Một công ty dùng điện để khử carbon chẳng hạn, sẽ là quá tốn kém, nếu phải trả tiền điện như mọi doanh nghiệp khác. Quy định mới cho phép giảm thuế nhằm hỗ trợ tài chính cho quá trình chuyển đổi xanh", bà Margrethe Vestager, Cao ủy châu Âu về Cạnh tranh nhận định.

Các quy tắc mới dự kiến sẽ được chính thức thông qua vào giữa tháng sau. Các nước thành viên Liên minh châu Âu sẽ phải điều chỉnh cơ chế hỗ trợ hiện có tại nước mình sao cho phù hợp với quy tắc mới, để có thể áp dụng ngay từ đầu năm 2024.

Link gốc


  • 28/12/2021 05:36
  • Nguồn: https://vtv.vn/