Cần có chế tài: Xử phạt nghiêm cán bộ, công chức lãng phí điện!

Nếu so với các khối khác như khối sản xuất, sinh hoạt…, thì hiệu quả tiết kiệm điện ở khối cơ quan hành chính sự nghiệp chưa thực sự cao. Phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Đào Hồng Thái - Giám đốc Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng Hà Nội về vấn đề này.

Phóng viên (PV): Ông đánh giá thế nào về công tác tiết kiệm điện trong Khối Cơ quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội những năm qua?

Ông Đào Hồng Thái - GĐ Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Hà Nội.

Ông Đào Hồng Thái: Những năm qua, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền nâng cao ý thức tiết kiệm điện đến tất cả khách hàng sử dụng điện, nhất là Khối Cơ quan hành chính sự nghiệp. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được thực hiện ở 100% các cơ quan, ban ngành.

Nhờ đó, công tác tiết kiệm điện tại các cơ quan hành chính sự nghiệp bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan: Lượng điện năng sử dụng trong năm 2013 giảm từ 5 -10% so với năm 2012; ý thức tiết kiệm điện của cán bộ, công chức cũng đã được nâng cao, không còn hiện tượng cán bộ lên cơ quan nấu cháo, kho cá, ninh thuốc Bắc… như trước đây.

PV: Có ý kiến cho rằng, vẫn còn một số cán bộ, công chức có tư tưởng điện cơ quan là “điện chùa”, việc gì phải tiết kiệm. Ông đánh giá thế nào về ý kiến này?

Ông Đào Hồng Thái: Không thể nói là không có hiện tượng sử dụng “điện chùa” trong các cơ quan hành chính sự nghiệp. Tuy nhiên, đây chỉ là một bộ phận nhỏ các cán bộ, công chức có ý thức chưa cao đối với việc tiết kiệm năng lượng. Đây rõ ràng là một vấn đề bất cập, nhất là ở các cơ quan hành chính sự nghiệp, nơi yêu cầu sự gương mẫu và nghiêm túc trong công tác tiết kiệm năng lượng.

PV: Việc thực hiện tiết kiệm điện ở Khối Cơ quan hành chính sự nghiệp còn có những rào cản nào nữa thưa ông?

Ông Đào Hồng Thái: Đầu tiên, ý thức của một số cán bộ, công chức trong Khối Cơ quan hành chính sự nghiệp đối với việc sử dụng điện tiết kiệm chưa cao.

Bên cạnh đó, ở một số cơ quan hành chính sự nghiệp, các thiết bị sử dụng điện như điều hòa, máy vi tính… đã hết khấu hao, hiệu suất sử dụng không cao nên tiêu hao nhiều điện năng. Tuy nhiên, việc thanh lý, đầu tư thiết bị mới còn đang gặp khó khăn do ngân sách hạn hẹp.

PV: Vậy cần phải có giải pháp gì để công tác tiết kiệm điện ở khối cơ quan quan hành chính sự nghiệp hiệu quả hơn?

Ông Đào Hồng Thái: Để thực hiện hiệu quả công tác tiết kiệm năng lượng, việc tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức là hết sức quan trọng. Công tác này cần phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, trên phạm vi rộng. Song song với công tác giáo dục, các cơ quan, đơn vị cần phải có những hình thức, chế tài xử phạt nghiêm đối với những trường hợp lãng phí điện. Từ đó nâng cao dần ý thức cũng như hành vi trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Bên cạnh đó, do việc thay mới các thiết bị gặp nhiều khó khăn nên công tác vệ sinh, bảo dưỡng các thiết bị sử dụng điện cần phải được duy trì định kì. Thực hiện công tác trên không chỉ giúp nâng cao tuổi thọ thiết bị mà còn giúp cho việc sử dụng thiết bị được hiệu quả hơn.

Tuy tiềm năng tiết kiệm điện trong Khối Cơ quan hành chính sự nghiệp còn nhiều, nhưng quá trình tiết kiệm tiến tới sử dụng năng lượng hiệu quả là một quá trình lâu dài, phải thực hiện dần từng bước, nghiêm túc và liên tục.

PV: Xin cảm ơn ông!


  • 15/05/2014 08:30
  • Theo TCDL chuyên đề Thế giới điện