Các Tổng công ty điện lực phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố đẩy mạnh công tác tiết kiệm điện

Là chỉ đạo của Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Ngô Sơn Hải tại buổi họp Ban chỉ đạo đảm bảo cung ứng điện năm 2020 của EVN, tổ chức ngày 17/3, theo hình thức hội nghị truyền hình.

Nhiều chương trình tiết kiệm điện sẽ được các Tổng công ty điện lực đẩy mạnh triển khai trong thời gian tới. Ảnh: Ng.Tuấn.

Tại buổi họp, Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải yêu cầu, ngoài việc đẩy mạnh triển khai các chương trình tiết kiệm điện của đơn vị, các Tổng công ty điện lực cần phối hợp, tư vấn cho UBND các tỉnh, thành phố ban hành các chỉ thị tiết kiệm điện để người dân, doanh nghiệp thực thi.

Ông Ngô Sơn Hải cũng yêu cầu các Tổng công ty điện lực hướng dẫn UBND tỉnh, thành phố sử dụng trang thông tin điện tử http://sudungdien.evn.com.vn để theo dõi, giám sát tình hình tiêu thụ điện của các khách hàng là cơ quan, tổ chức hành chính sự nghiệp và các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm.

Những năm gần đây dù nhận thức của người dân và doanh nghiệp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã có chuyển biến, nhưng việc triển khai, thực thi các chủ trương, quy định, cơ chế, chính sách pháp luật của Nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của người dân và doanh nghiệp vẫn còn hạn chế.

Việc các Tổng công ty điện lực phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trong việc tăng cường kiểm tra, giám sát thực thi pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt với các doanh nghiệp thuộc danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm sẽ góp phần đảm bảo cung ứng điện trong năm 2020.

 


  • 17/03/2020 05:25
  • Ngọc Tuấn