Bổ sung dự án điện rác Hậu Giang và Phú Thọ vào Quy hoạch phát triển Điện lực quốc gia

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản đồng ý bổ sung hai dự án nhà máy điện rác Hậu Giang và Phú Thọ vào Quy hoạch phát triển Điện lực quốc gia (văn bản số 211/TTg-CN ngày 18/02/2019).

Dự án Nhà máy điện rác Hậu Giang (tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) có quy mô công suất 12 MW; trong đó, giai đoạn 1 công suất 6 MW đưa vào vận hành năm 2019 và giai đoạn 2 công suất 6 MW đưa vào vận hành năm 2024, đấu nối vào hệ thống điện quốc gia bằng cấp điện áp 22 kV.

Dự án Nhà máy điện rác Phú Thọ (tại xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) có quy mô công suất 18 MW; trong đó, giai đoạn 1 công suất 9 MW sẽ đưa vào vận hành năm 2020, giai đoạn 2 công suất 9 MW đưa vào vận hành năm 2026, đấu nối vào hệ thống điện quốc gia bằng cấp điện áp 110 kV.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh Hậu Giang và Phú Thọ hướng dẫn, quản lý quá trình chuẩn bị đầu tư và đầu tư xây dựng các dự án theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư xây dựng, đất đai, quản lý chất lượng và bảo vệ môi trường.


  • 22/02/2019 02:59
  • Bùi Long