Ban hành kế hoạch thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025

UBND TP. Hồ Chí Minh mới đây đã có Quyết định số 3579/QĐ-UBND ban hành kế hoạch thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 với mục tiêu đề ra mỗi năm tiết kiệm được tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ toàn thành phố. 

Cần tận dụng và huy động các nguồn lực để lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời để giảm tiêu thụ điện từ hệ thống điện quốc gia. Nguồn ảnh: Internet

 

Cụ thể, trong giai đoạn 2021-2025, các khu vực sản xuất công nghiệp, xây dựng, nông, lâm, ngư nghiệp, giao thông vận tải, thương mại, dịch vụ, du lịch, dân dụng đều phải đạt mục tiêu tiết kiệm điện tối thiểu là 2%.

Đối với các cơ quan, công sở, tòa nhà, văn phòng, trường học, bệnh viện... phải phối hợp với công ty điện lực khu vực xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện cho đơn vị mình, đảm bảo hằng năm tối thiểu tiết kiệm 5,0% tổng điện năng tiêu thụ trong năm.

Các tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời thì phải chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực khu vực xây dựng và tố chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện nhằm đảm bảo tối thiêu tiết kiệm 20% tổng điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 2021-2025 cho các hoạt động chiếu sáng nói trên...

Ngoài ra kế hoạch cũng đã đặt ra nhiệm vụ, giải pháp đối với các hộ gia đình, các cơ sở thương mại và dịch vụ, các cơ sở công nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến, gia công sản phẩm hàng hóa, cơ sở chế tạo, sửa chữa phương tiện, thiết bị, cơ sở sản xuất tiêu thủ công nghiệp.

Nhằm mục đích đưa chương trình tiết kiệm điện thành hoạt động thường xuyên trong đời sống xã hội trên địa bàn thành phố, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội bền vững, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về sử dụng điện tiết kiệm, UBND TP. Hồ Chí Minh đã chú trọng đến các giải pháp về quản lý, đầu tư, kỹ thuật; đề cao ý thức trách nhiệm triển khai thực hiện của tổ chức và người dân.