Bạc Liêu phấn đấu thành trung tâm năng lượng sạch

Đây là một trong những nhiệm vụ của tỉnh Bạc Liêu trong 5 năm tới được Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu Lê Hữu Buôl, cho biết tại buổi họp báo thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 do Tỉnh ủy phối hợp với UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức ngày 6/10.

"Cánh đồng" điện gió Bạc Liêu - Ảnh: Ng.Tuấn.

Theo Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu Lê Hữu Buôl, trong văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, tỉnh đưa ra 3 đột phá và 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, Bạc Liêu tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, trọng tâm là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tập trung triển khai quyết liệt các dự án động lực, nhất là phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; đẩy mạnh phát triển du lịch; phát triển thương mại dịch vụ, giáo dục, y tế chất lượng cao và tăng cường phát triển kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Đối với 3 khâu đột phá, Bạc Liêu đưa lên hàng đầu là đẩy mạnh các dự án về phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm năng lượng sạch quốc gia với trọng tâm là điện gió, điện mặt trời và điện khí.

Theo ông Lê Hữu Buôl, 5 năm qua, Bạc Liêu đạt và vượt 20/20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Nghị quyết Đại hội XV. Trong đó, nhiều chỉ tiêu vượt cao, đứng vào nhóm các tỉnh khá của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Năng lượng tái tạo, năng lượng sạch phát triển mạnh mẽ. Trong đó, nhà máy điện gió Bạc Liêu công suất 99,2MW đã hoạt động ổn định; đang thi công 9 dự án điện gió mới với công suất hơn 560MW. Đặc biệt, tỉnh đã thu hút được đầu tư nhà máy nhiệt điện khí tự nhiên hóa lỏng, công suất đến 3.200MW...


  • 07/10/2020 10:20
  • Ngọc Tuấn